Byť už v srpnu Benešovský deník psal, že hlavním důvodem k tomu, že bude výuka zahájena až s týdenním zpožděním, jsou práce přímo ve škole: na stavbě spojovacího krčku mezi horním a dolním pavilonem a vybudování tří učeben.

Dopravní situaci ve městě a blízkém okolí ovšem přijímali s lamentací řidiči i chodci. Kvůli opravě vozovek, které byly skutečně ve špatném stavu, a výstavbě okružní křižovatky pod společenským centrem – někdejší továrnou – tam bylo naplánováno hned několik dopravních staveb, které musely časově navazovat.

Šlo o komplikované stavby – a navíc si město u okružní křižovatky vyžádalo dodatečné změny v projektu, připomněl v pátek k pracím na komunikacích ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Zdeněk Dvořák. S tím, že i samotné zřízení kruhového objezdu, označovaného jako problematický, vycházelo z iniciativy města.

Na počátku byla Studie řešeného území ulic Benešovská a Ing. Františka Janečka z května 2015, jež podle zadání měla řešit zvýšení bezpečnosti provozu na křižovatce u kulturního domu. Za účasti zástupců kraje i radnice se v červnu, červenci a září roku 2016 uskutečnila pracovní jednání s projektantem. Vlastní stavba pak po řadě administrativních kroků začala letos v létě.

„V jejím průběhu ale muselo dojít k několika změnám oproti původnímu projektu,“ uvedl Dvořák. Připomněl například požadavek města na náhradu původně projektované slepecké dlažby z betonu dlažbou z umělého kamene; původně projektovaná ocelová svodidla nahradilo ocelové zábradlí.

Problémem se stalo napojení kanalizace, která byla součástí stavby, na městskou kanalizaci; vyústění bylo nakonec jinde než v projektu. To ostatně není nic výjimečného – podobná komplikace s kanalizací se objevila třeba i na silniční stavbě u Billy ve Vlašimi.

Třebaže se dodatečné změny v projektu nejeví jako zásadní, podepsaly se na koordinaci stavby s dalšími dopravními omezeními v širším okolí, vysvětlil ředitel krajské správy silnic, že i drobné zdržení může narušit celkové plány, při jejichž přípravě se počítadlo se zajištěním průjezdnosti.

A že se lidé durdili, když se práce zastavily? Podle Dvořákových slov byla pokládka živičných vrstev posunuta kvůli nutnosti dodržet technologické postupy. „Nebyl to však důvod k oddálení začátku školního roku v místní základní škole,“ zdůraznil ředitel krajských silničářů.

Připustil současně, že díl viny na délce stavby nese také zhotovitel, který důsledně neplnil všechny smluvní podmínky. „V této souvislosti připravujeme vůči němu adekvátní opatření,“uvedl Dvořák. Bližší podrobnosti ale nezmínil.

Na stavbu kruhového objezdu navazovaly na silnici číslo II/106 práce směrem k řece Sázavě a na Masarykově mostě. Bylo třeba rekonstruovat notně poškozenou a nerovnou vozovku. Tyto práce pak ovlivnily i načasování oprav na silnicích třetích tříd: na komunikaci III/10513 mezi okružní křižovatkou v Týnci a obcí Podělusy III/1058 v úseku od křižovatky se silnicí III/10513 směrem na obec Chářovice.

Na jaře se stavební práce ještě vrátí na silici II/101. V tomto případě se bude jednat o úsek od hranic okresu Benešov do Chrástu nad Sázavou.