Ten získávají ti, kteří se významně zaslouží o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka, za mimořádný čin v uplynulém roce nebo za celoživotní dílo.

Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získali čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo Radko Bílek z Vlašimi, Antonín Podzimek ze Sedlce–Prčice a Milan Štědra ze Sázavy.

Kdo jsou tito muži?

Radko Bílek se narodil v roce 1940 v Sobotce, studoval novinařinu, v důsledku svých postojů před i po roce 1968 byl pronásledován. V prosinci roku 1969 byl propuštěn z práce v Krajském muzeu v Hradci Králové, odkud poté odešel s rodinou do Vlašimi. Jeho zaměstnávání v oblasti kultury bylo nezákonným způsobem limitováno. Tou dobou psal scénáře a divadelní hry, které však nebyly převážně shledány jako vhodné k realizaci, jelikož vzbuzovaly pro režim nevhodné asociace. Výsledky svých studijních a badatelských aktivit v muzeích, knihovnách i archivech, kterým věnoval stovky hodin poctivě práce, zpřístupňuje veřejnosti v článcích s různými náměty v periodických regionálních tiskovinách a publikacích, zejména v časopisu Pod Blaníkem, Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka a dalších.

Antonín Podzimek se narodil v roce 1949 v Karlových Varech. Absolvoval Střední všeobecně vzdělávací školu a v roce 1967 zahájil studium dějepisu a češtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1969 mu bylo z politických důvodů další studium znemožněno. Místo studia nastoupil dvouletou základní vojenskou službu, po jejím absolvování pracoval v letech 1971 až 1980 jako dělník, později jako technik Výstavby kamenouhelných dolů Kladno. V roce 1980 odchází z Prahy. Nové působiště a životní uplatnění nachází Antonín Podzimek v Borotíně u Tábora v místním JZD. Od roku 1990 se mohl začít věnovat své životní lásce – knihám. V tuto dobu se přestěhoval do Sedlce-Prčice a tam založil knihkupectví. V témže roce byl zvolen do městského zastupitelstva Sedlce-Prčice a jeho členem je dodnes.

Milan Štědra ze Sázavy se narodil v roce 1957 v Benešově. Po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě pracoval 28 let ve Sklárnách Kavalier. Nyní pracuje jako vedoucí Kulturního a informačního centra v Sázavě. Podílel se na založení časopisu Sázavské panoráma, ve kterém publikoval. Podílel se na založení vlastivědného sborníku Sázavsko, kde působí jako vedoucí redakční rady.
⋌S přispěním ČSOP Vlašim