Žáci šestých tříd osmi základních škol na Benešovsku prochází v tomto školním roce osvětou v rámci projektu primární prevence EU-Dap 2. Ten se má stát součástí minimálního preventivního programu, který na školách plní metodici prevence.
Projekt EU–Dap pro základní školy poskytuje nástroje pro práci s tématy, jako jsou sociální vlivy, životní dovednosti a drogová prevence ve stanoveném souboru dvanácti vyučovacích hodin.
„Česká republika přistoupila k realizaci projektu ve druhé vlně poté, co byla otestována jeho efektivita v rámci sedmi zemí Evropské unie. V současné době je projekt ve fázi implementace a evaluace,“ uvedla Tereza Daněčková, krajská koordinátorka. Projekt je vzhledem ke své náročnosti financován z několika zdrojů. Z fondů Evropské unie, ministerstvem školství a Zlínským a Středočeským krajem.
Projekt funguje na Benešovsku ve dvaceti přihlášených školách. Žáci šestých tříd prošli prvotními testy už na konci září. Osm základních škol poté vygeneroval počítač a zařadil je tak pod hlavičku aktivní.
„To znamená, že je čeká za rok 12 lekcí. Děti mají své pracovní sešity, v nichž se zabývají tématy, jako je například sebevědomí, drogy nebo seznamování. Nejedná se však o přednášky, ale o interaktivní hry, o nichž poté diskutují,“ vysvětlila Helena Fialová, koordinátorka pro Benešovsko z místního K-centra, jež na projektu spolupracuje.
Se školními metodiky prevence zapojených základek se schází vždy po dvou lekcích, aby mohli debatovat o úskalích, která se případně objevila. Zároveň se společně připravují na další lekce.
Zbylé školy, nazvané pasivní, budou pro letošní rok plnit porovnávací funkci. Na výsledcích konečných testů žáků aktivních i pasivních škol odborníci posoudí, zda měl program úspěch a zda jej má cenu šířit.
„Příští rok bychom chtěli naopak zapojit ty školy, které jsou nyní pasivní. Také dostanou zdarma školení a potřebné materiály,“ uvedla Fialová.
Jednou ze škol, které jsou letos aktivně zapojeny, je Základní škola Karlov v Benešově. Metodičkou prevence je tu Irena Chocholová. „Zrovna dnes jsme hovořili o kouření. Zjistili jsme, že máme kvůli masmédiím úplně zkreslené názory třeba o tom, kolik dětí kouří nebo pije alkohol. Ony pak mají představu, že to dělají všichni, a tak chtějí zapadnout do party,“ podotkla kantorka s tím, že projekt vítá. „ Je to něco nového, pro žáky i zábavného. Ale pokud máme dodržet určené hodiny, je program strašně nabitý,“ dodala Chocholová.