Kontaktní protidrogové nízkoprahové zařízení nejen pro drogově závislé, benešovské K-centrum, funguje i o letních prázdninách, a to v nezměněných otevíracích hodinách.
Přijít se sem můžete podívat, informovat nebo poučit ve všední dny od osmi do sedmnácti hodin.
K–centrum v současnosti spadá pod obecně prospěšnou společnost Magdaléna z Mníšku pod Brdy, kam přešlo od Městského úřadu Benešov.
Na rozdíl od začátku prázdnin pracovníci „káčka“ registrují více kontaktů s klienty. „Za posledních čtrnáct dní se jejich počet oproti minulému měsíci mírně zvýšil. Denně evidujeme průměrně patnáct kontaktů, někdy jich je dokonce až sedmnáct,“ uvádí aktuální údaje vedoucí K-centra Hana Slámová, která se této práci věnuje již osm let.
Klientela z Benešovska podle ní sice vyrazila na prázdniny a dovolené, místo ní však přijeli jiní. „Na začátku týdne jsme dokonce měli v rodičovské poradně manžele, kteří bydlí až daleko za Prahou. O prázdninách nás běžně navštěvují obyvatelé hlavního města, kteří sem přijedou za kamarády nebo známými,“ popisuje Slámová s tím, že přístup ke klientům je přísně anonymní – ti nevystupují pod svými jmény, ale jsou jim přiděleny kódy.
Během letních měsíců je také patrný nárůst uživatelů drog ze skupiny opiátů, kam patří například heroin.
„Zřejmě to souvisí s tím, že v létě dozrává mák a právě z makovic se dá surová droga získat,“ vysvětluje Slámová a dodává, že lidé závislí na opiátech si chodí do K-centra především vyměňovat použité jehly stříkaček za nové.
„V úterý zde byl klient, který přišel s devadesáti jehlami, jež chtěl vyměnit za nové,“ udává příklad Slámová. Tito lidé pak drogu musí mít už jenom kvůli tomu, aby zamezili křečím, které přichází, pokud tělo dávku nedostane.
Podle Hany Slámové se stejně zvýšil i zájem o anonymní testy na HIV prováděné neinvazivní metodou (odběrem slin).
„Může za to možná rizikové sexuální chování lidí v období letních prázdnin,“ myslí si vedoucí „káčka“.
Hlavní výhodu K-centra, jež je jediné svého druhu na okrese, spatřuje Hana Slámová, která tam také pracuje jako zdravotní sestra, v jeho umístění a poloze. „Je skryté v areálu nemocnice, takže naši klienti splynou v davu s ,normálními‘ pacienty, kteří jdou do nemocnice. Není tak vidět, že jdou zrovna k nám. Kdybychom sídlili třeba na náměstí, asi by k nám tolik klientů nechodilo,“ domnívá se Slámová.
Zajímavé ovšem je i to, že svůj trest si v benešovském K-centru přes léto odpykává muž, který zde vykonává sedmdesát hodin veřejně prospěšných prací.
V této věci K-centrum spolupracuje s Probační a mediační službou. „Tento klient zajišťuje úklid nebo sběr injekčních stříkaček v terénu. Tento týden z Benešova přinesl už více jak třicet jehel,“ váží si toho Slámová.