Od nového školního roku se v Benešově otevírá střední škola s výukou praktických předmětů pro děti s různým stupněm mentálního postižení. Školské zařízení, které je prvním svého druhu na Benešovsku, je typem školy neprofesního zaměření navazující na speciální školu, kterou Základní škola a Praktická škola v Konopišťské ulici otevřela v loňském roce.
„Praktická škola je určena žákům, kteří absolvují naši speciální školu, ale i ostatním zájemcům. Tím se dětem, které mají ukončené základní vzdělání v našem typu školy, nabízí možnost dalšího vzdělávání,“ vysvětluje ředitelka Ludmila Králová.
Školské zařízení může být jedno či dvouleté, oba typy schválilo ministerstvo školství. Třída bude mít pět až sedm žáků. „Od září otevíráme první ročník jednoleté školy. V něm by se žáci měli připravit do dalšího života, aby byli co nejvíce soběstační a uměli se orientovat v dění kolem sebe. Přispívá také k tomu, aby mohli být dál v kolektivu, protože jinak zůstávají v rodinách nebo ústavech sociální péče, odkud si je rodiče berou na víkendy. Zatím máme přihlášeno pět dětí, ale volná místa ještě jsou,“ řekla ředitelka.
Výuka je zaměřena na praktické předměty, jako jsou například domácí a pomocné práce, sebeobsluhu, rodinnou výchovu i upevňování základního učiva. „Jde o střední vzdělání neprofesního zaměření zakončené praktickou zkouškou,“ dodává Králová s tím, že se ve škole mohou vzdělávat děti se středně těžkým mentálním postižením, ale i žáci, kteří ukončili vzdělání v nižším než devátém ročníku základní školy.
Benešovská škola má k praktické výuce solidní podmínky. „Máme kompletně vybavený cvičný byt, dílny, kde se děti naučí běžným pracovním činnostem, počítačovou učebnu, pozemky a keramickou dílnu. Co nám chybí, je vlastní ubytování. Kdybychom internát měli, máme naplněný stav,“ říká ředitelka s tím, že škola se do budoucna bude snažit ubytování zajistí.
„Rádi bychom zde vybudovali centrum pro mentálně postižené děti, pokud si nás jejich rodiče vyberou. Nejbližší podobné zařízení je v okolí Prahy. Uvidíme, až se škola rozjede, co se dá dělat dál, jaké budou požadavky rodičů či jaké se vyskytnou problémy. Město, coby zřizovatel, bylo k otevření Praktické školy maximálně vstřícné,“ dodala Ludmila Králová.