Prostory kaple, které se nacházejí v přízemí budovy ve Villaniho ulici, budou tak nyní sloužit nejenom obyvatelům a zaměstnancům domova seniorů, ale i veřejnosti. Mše se konají každou středu od 9 hodin.