Hlavním úkolem školení je poskytnout učitelům ZŠ i SŠ informace pro jejich přípravu výuky v oblastech branné a obranné problematiky. Školení má stanovené tři termíny – 16. února, 9. března a 18. května a koná se v sídle Krajského vojenského velitelství v pražském Karlíně.

Krajské vojenské velitelství bylo zřízeno v roce 2005 na základě branného zákona jako vojenský správní úřad. V čele je ředitel, kterým je voják z povolání a o jeho služebním zařazení rozhoduje ministr obrany. Územním obvodem Krajského vojenského velitelství Praha je Středočeský kraj. Zřizovatelem je ministerstvo obrany.