Po dlouhé době se pedagogové znovu setkají se svými žáky v prozatím alespoň trochu „normální době.“ Tu sice ovlivní nařízení vlády vztahující se k očkování, testům, prodělaní nemoci covid 19 nebo nošením ochrany dýchacích cest, ale i tak to je proti úplnému přesunu dětí do domácího vyučování mírný pokrok. A zejména učitelé vyhlížejí „normální“ výuku skoro jako slovo boží.

Mají to tak nastavené i pedagogové ze Základní školy v Dukelské ulici v Benešově. Těch se bude o vzdělávání dětí, zapsaných je jich letos 960 a k tomu patnáct dětí v přípravné třídě, starat celkem 88.

„Vedle samotných učitelů tu máme také vychovatele a asistenty pedagogů,“ připomněla ředitelka školy Hana Procházková s tím, že přípravný týden, což se období před koncem velkých prázdnin, trávili zaměstnanci školy, kterých je celkově 102, dolaďováním hladkého rozjezdu nového školního období.

To zahrnovalo vedle obvyklého gruntování také tradiční rozdělování učebnic a učebních pomůcek do úhledných štůsků, ale například i výrobu a kompletaci drobných dárkových předmětů pro ty nejmladší. Ti si je pak díky tomu odnesou domů jako vzpomínku na svůj úplně první školní den.

„V přípravném týdnu bylo jedno z témat návrat dětí po distančním vzdělávání. Děti se z něj sice na konci posledního školního roku znovu vrátily do lavic, ale příliš dlouho tam nepobyly,“ upozornila Hana Procházková.

Proto bude úplný začátek školního roku letos jiný. Kantoři se podle ředitelky školy nebudou starat jen o samotné vzdělávání, ale hodně se budou věnovat také tomu, čemu se v domácím prostředí příliš nebo dokonce vůbec věnovat nelze - podpoře socializace dětí ve velkém kolektivu.