„Klesá úroveň jejich schopností, například psaní či čtení a celkově i vědomostí a kompetencí,“ připomněla učitelka a své tvrzení opírá nejen o vlastní poznatky, ale také o názory kolegů, s nimiž se denně setkává při on-line konferencích na pedagogické komoře.

Motivování dětí je podle ní právě v této době hodně důležité. A také si uvědomuje, že to není úkol snadný a někdy je i nad kantorské a lidské síly. Tuhle výzvu ale naplňují učitelé, jak mohou. Třeba tím, že vymýšlejí hry, které výuku žáků vázaných na prostředí domova, občerství. „Sestavuji pracovní listy, rébusy a luštěnky, aby to děti nabudilo. Například uplynulý víkend jsem nad tím strávila doma pět a půl hodiny při přípravě na vlastivědu. Chci, aby to děti bavilo a posunulo je to dál,“ přeje si kantorka.

K tomu učitelům v ZŠ Jiráskova pomáhá také pět budoucích kolegů. „Naše škola navázala během podzimního období distanční výuky spolupráci se studenty vysokých škol. V rámci platformy Zapojme všechny mohou studenti pedagogických oborů získat praxi online doučováním žáků základních škol,“ vysvětlila zástupkyně ředitele pro první stupeň ZŠ Jiráskova.

S tím, že se do Benešova prostřednictvím spojení s žáky „přenášejí“ vysokoškoláci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a z Českého vysokého učení technického v Praze. Studenti mají jasné zadání. Budoucí kantorky z pedagogické fakulty doučují šesťáky a sedmáky matematiku a také angličtinu.

„Studenti z ČVUT připravují deváťáky na přijímací zkoušky z matematiky,“ připomněla Hana Mikulcová a upozornila ještě, že projekt Zapojme všechny je interaktivní aplikací na podporu vzdělávání, která je určena nejen pro žáky, ale také jejich rodiče a školy. Studenti si výukou na dálku plní svoji povinnou praxi. Také oni jsou totiž omezeni restrikcemi vlády a nemohou vyrazit přímo do tříd za žáky.

Podle Hany Mikulcové může spolupráce se studenty být přínosná podněty zvenčí. „A také to umožňuje našim žákům ohroženým školním neúspěchem zvyšovat úroveň jejich znalostí nad rámec distanční výuky,“ hodnotí zástupkyně ředitele ZŠ Jiráskova Benešov.

Ani tohle zpestření výuky na dálku však nedokáže nahradit dětem běžnou docházku do školy. „Na tu se už ohromně těšíme a už i samotné děti nám říkají, že by se chtěly vrátit do tříd. Doufám, že k tomu dojde co nejdříve, i když si uvědomujeme a říkáme to i dětem, že na první místě je jejich i naše zdraví,“ dodala Hana Mikulcová, zástupkyně ředitele Základní školy Jiráskova Benešov.