„Oba kantoři ve středu před polednem převezmou stříbrnou medaili MŠMT 1. stupně za celoživotní vynikající pedagogickou činnost,“ informoval Ondřej Gabriel z odboru vnějších vztahů MŠMT.

Miroslavu Šmídovi bude za několik dní 90 let, ale svou profesionální pedagogickou kariéru zakončil teprve před deseti roky. V návrhu na udělení vyznamenání, který podepsali jeho bývalí kolegové a žáci, se mimo jiného píše: „Pan učitel, rodák z Divišova, se ve své šedesátileté profesionální kantorské dráze významně zapsal do srdcí svých žáků, vždy se zajímal o zdravý růst jejich mysli.

Působil zejména na 1. stupni, ale i na 2. stupni základní školy. Jeho pedagogický takt a používané výchovně vzdělávací metody znamenitým způsobem probouzely zájem žáků o studium. Dokázal osobitým přístupem přiblížit svým žákům probírané učivo, řešený problém, v duchu Komenského myšlenky zapojení všech smyslů vnímání, školy hrou - učení skrze prožitky. Úžasným způsobem uměl burcovat lenochy, své svěřence soustavně probouzel k nepovrchnímu zájmu o svět.“