„V minulých letech naše výdaje pokrývaly přípravné práce. Letos už kanalizaci začněme opravdu fyzicky rekonstruovat,“ připomínal v roce 2011 místostarosta.

Od té doby se opravuje. A bude to tak dál. Jak potřeba to je, poznali před časem lidé v sídlišti Bezručova. Havárie přinesla výkopy, uzavírky, hluk i prach.

Dnes Benešov disponuje nejen popisem kanalizační sítě, ale její správce, VHS Benešov, také pohledy pod povrch. Kamerové zkoušky kanálů jsou základem jakéhosi katastrofického scénáře, podle něhož by se mělo při opravách postupovat.

„Ulice Zapova byla v tomto směru jen „náhodou“ světlá výjimka, při níž byly kanály opraveny mimo pořadí,“ uvedl starosta Benešova Jaroslav Hlavnička. Podle něj je v daleko horším, možná katastrofálním stavu kanalizace v ulicích Ulrichově nebo Na Bezděkově.

„V dalších ulicích se vyskytují dílčí poruchy. Ty byly pravděpodobně i v Zapově, ale protokol o tom není,“ poznamenal starosta s tím, že v opravách kanalizace bude město pokračovat každoročním vkladem nejméně 20 milionů korun. Z toho pak vyplývá, že to potrvá více než dekádu.