Podraz. Tak, ale i daleko nevybíravějšími způsoby komentují někteří obyvatelé města dopis, který nyní dostávají do schránek. Poslala jim ho týnecká radnice a žádá je jím o peníze. Přesněji, o příspěvek na kanalizaci. Prostředky chce jen po obyvatelích čtyř osad náležejících k Týnci – Chrástu nad Sázavou, Pecerad, Podělus a Zbořeného Kostelce. Část nákladů na stavbu mají ale nést i lidé z jiných lokalit města.
„V úvodních fázích projektu jsme nepočítali s Vaším příspěvkem, ale realita je jiná. Bez Vašeho přispění nám banka nedá úvěr a výstavbu kanalizace není město v tom případě schopno zajistit,“ píše starosta Zdeněk Březina v dopise, v němž žádá o peníze.
Ještě loni v červnu ale radnice stejným lidem psala: „Město vybuduje na své náklady nejen systém tlakové kanalizace, ale i domovní čerpací stanice a tlakové části připojek.“
Zásadní otázka proto zní: Proč úředníci před sedmi měsíci nevěděli, kolik bude stavba stát?
„Když jsme dělali naposledy kanalizaci, platili jsme za metr 2600 korun. Současná cena je přes deset tisíc,“ vysvětluje tajemník MěÚ Týnec Zdeněk Hanč posun s tím, že očekávaná cena byla šest až sedm tisíc korun za metr.
Obyvatelé dotčených osad, kteří chtějí kanalizaci už platili jednou. Tři tisíce vydali jako poplatek za zúřadování žádosti o přípojku. Administrativu pro ně zařídila radnice. Teď chce dalších dvanáct tisíc korun na samotnou stavbu.
„To nedám, na to nemám. Přece se nepůjdu pást? S bábou máme sotva dvanáct tisíc za měsíc,“ lamentoval senior z Chrástu.
Žádost o poplatek zahání Týnec do kouta. Česká republika se zavázala EU, že do roku 2010 budou všechna sídla s nejméně dvěma tisíci obyvateli odkanalizována. Termín se blíží a Týnec na kanalizaci nemá peníze. Málo platné jsou i dotace EU nebo ČR.
„Firmy, které takové akce provádějí vycítily vhodnou příležitost ke snadným penězům. Vztekám se, proč stát neudělal limity pro určité lokality. Proč je stejná cena v Polabí, kde je měkko i v Posázaví, kde je žula?“ ptá se Hanč, i když na stejný sazebník prací v takovém případě doplácejí spíš v Polabí.
Nový příspěvek nechtějí platit ani další obyvatelé Pecerad a Chrástu. „Já to nepotřebuju, mám čističku. Chtěl jsem kanalizaci, zaplatil jsem tři tisíce, ale dvanáct rozhodně nevydám,“ říká muž klidně.
Na kanalizaci v Chrástě, Peceradech, Podělusích a Zbořeném Kostelci ale nejspíš přispějí i lidé z Týnce.
„Další zdroje budou vytvořeny zvýšením ceny stočného i pro stávající uživatele kanalizace,“ oznamuje Březina spoluobčanům.
Z několika dotázaných byla polovina Týnečanů pro, druhá se stavěla proti zvýšení ceny stočného. „Určitě nás to nepoloží,“ je přesvědčen muž, který bydlí v družstevním domě. Sám Zdeněk Hanč tvrdí, že on, jako občan Týnce, je ochoten přispět na splácení zvýšených nákladů. „Každý by měl pochopit, že v Týnci máme jeden balík peněz,“ řekl. Právě to je ale podle dalšího obyvatele Týnce chyba. „Každé peníze, vybrané za nějakým účelem, by měly být vkládány do té samé věci. Když se vybírá stočné, měly by peníze jít do kanalizace, ne na chodníky.“ Další obyvatelka vidí celý problém v tom, že na „výboře“ vybrali nejdražší firmu. O ní ale zatím není rozhodnuto.
Jediným zastupitelem, který hlasoval proti zasílání dopisu se žádostí o příspěvek, byl Roman Hudrlík (ČSSD). Jeho postoj vychází nejen z politického přesvědčení, ale také z toho, že žije v Peceradech. Naopak. Člen KSČM František Ptáčník, další obyvatel Pecerad, proti poplatku nic nenamítá (box). Stejně jako zástupci radnice vyzývá obyvatele, aby peníze do kanalizace vložili.
Pokud se radnici nepodaří přesvědčit občany osad, aby na příspěvek kývli, hrozí zastavení celé akce. Má o tom rozhodnout 10. března zastupitelstvo města. Proto také Březina vyzývá k rychlému vyjádření do 6. března. Platit se bude moci do konce srpna.

Související článek Kanalizace v osadách u Týnce? Už žádná sci-fi

Jak jste se jistě dozvěděli z článku, město Týnec hodlá část peněz na novou kanalizaci vybrat v podobě příspěvků od obyvatel. Jaký na to máte názor vy? Jste pro, nebo proti příspěvkům? Hlasovat můžete v anketě vpravo od článku.