Národ sobě. S takovým heslem lidé nadšeně přispívali na budování Zlaté kapličky. Devatenácté století je ale pryč, i když dobrovolné sbírky tu a tam stále pomáhají.
Jednu z nich organizuje také Městský úřad v Týnci nad Sázavou. Peníze mají posloužit pro výstavbu kanalizace v osadách Chrást nad Sázavou, Pecerady, Podělusy a Zbořený Kostelec.
Příspěvek chce město po všech lidech bez rozdílu. Jen jeho výše je odstupňována podle bydliště. Nejvíce, 12 tisíc korun, Týnec nyní touží získat od každé ze sedmi stovek domácností z osad, kde má být kanalizace budována. Do vlastní kapsy by ale měli sáhnout i ti, kteří už kanalizační síť využívají a řádně platí stočné. Ti by měli přispět zvýšenou platbou stočného.
„Při posledním budování kanalizace jsme za metr platili 2600 korun. Současná cena je přes deset tisíc,“ vysvětluje tajemník MěÚ Týnec Zdeněk Hanč důvody, proč město žádá o příspěvek.
V dopisu adresovaném dotčeným domácnostem v osadách, s předepsaným podpisem starosty Zdeňka Březiny ale ve skutečnosti podepsaným místostarostou Martinem Kadrnožkou, radnice nejen vyzývá k zaplacení příspěvku, ale současně i varuje, že bez něj celý projekt zkrachuje.
Při průzkumu zjišťoval Benešovský deník mínění občanů města na záměr radnice žádat je o peníze. Zhruba polovina dotázaných ze samotného Týnce, pohnutky městského úřadu chápe. Lidem by nevadilo, kdyby měli platit za stočné více. Druhá část respondentů je naopak velmi kategoricky proti.
V osadách je ale poměr pro a proti výrazně vyšší v neprospěch záměru. Podle neoficiálních informací se k požadované platbě 12 tisíc korun zatím kladně vyslovila asi pětina domácností.
„Myslím si, že úřad postupuje zcela opačným směrem. Nejprve nás měl seznámit se situací. Radní nám měli vysvětlit nové okolnosti výstavby kanalizace a teprve potom měli žádat o příspěvek,“ je přesvědčen Zdeněk Radačovský mladší z Pecerad.
„V Týnci lidé za vybudování kanalizace neplatili nic a my nyní máme dát dvanáct tisíc korun?“ táže se Roman Hudrlík z Pecerad, zastupitel Týnce, který jako jediný hlasoval proti záměru rozeslat dopis se žádostí o příspěvek. Nelíbí se mu nejen samotné žadonění města o peníze, ale především to, že radnice neklade stejné finanční požadavky na obyvatele Týnce a Týnecka. „Nikde není napsáno, že to budou poslední peníze, které po nás bude radnice chtít,“ upozorňuje Hudrlík s tím, že větší finanční nároky na stavbu kanalizace při tom čekají paradoxně na ty, kteří mají být připojeni na gravitační kanalizaci.
I když radnice zatím oficiálně neřekla, která firma kanalizaci v osadách zhotoví, podle Romana Hudrlíka je už nyní jasné, že to bude společnost Skanska. „Ta nabídla nejnižší cenu,“ řekl.
I nejnižší cena, zhruba 200 milionů korun, je ale nad současné možnosti města.
„Firmy, které takové akce provádějí vycítily vhodnou příležitost ke snadným penězům,“ míní tajemník Městského úřadu Týnec nad Sázavou Zdeněk Hanč a svůj názor opírá o to, že všechny podobné projekty jsou dotovány z Evropské unie.
I když Hudrlík odmítá platbu příspěvku, uvědomuje si, že to možná bude jedna z mála možností, jak kanalizaci v osadách vybudovat. Navrhuje proto, aby slovo příspěvek bylo změněno na půjčku. Občanům by ji pak radnice vrátila formou úlev plateb na stočném.
To, jestli se kanalizace v osadách začne budovat, proberou zástupci radnice už dnes se spoluobčany v Peceradech. Benešovský deník bude u toho a přinese z jednání zpravodajství. V pondělí se pak celá „akce žádost“ bude projednávat na zastupitelstvu města v Týnci.