Těžký kalibr vytáhli na obyvatele Pecerad dva nejvyšší představitelé týnecké radnice.
Přijeli do osady, aby od lidí získali ujištění finanční podpory stavby kanalizace. Apelovali přitom na jejich morálku a dokonce je kvůli penězům i zastrašovali. Lidem, kteří odmítají platit příspěvek dokonce pohrozili, že je nenechají na kanalizační řad napojit. To je ale přímo v rozporu se zákonem o kanalizacích.
„Pokud bychom chtěli financovat kanalizaci z rozpočtu, znamenalo by to úplné umrtvení města. Museli bychom přestat svítit, zametat ulice, sekat trávu a další věci, které jsou pro město nezbytné,“ vyhrožoval místostarosta Martin Kadrnožka.
Nezastíral ale, že sliby na stavbu kanalizace bez finančního přispění občanů, byly chybou města. Odpovědní úředníci totiž předpokládali, že částka 120 milionů korun, jež akce měla ještě nedávno stát, je neměnná. „Nečekali jsme, že se z toho stane sto osmdesát milionů, tedy částka, kterou nejsme z vlastního rozpočtu schopni financovat,“ řekl Kadrnožka. Cena podle něj stoupla kvůli zvyšujícím se požadavkům některých dotčených orgánů. „Povodí Vltavy nebo správce komunikací,“ jmenoval.
Městu nyní chybí k získání potřebné částky, nutné k žádosti o úvěr, osm milionů korun. Právě je chce získat od občanů. Při jednání v peceradské hospodě pak, po předestření katastrofických scénářů, nenarazili radní na silnější odpor.
Smích přítomných vyvolalo oznámení jména firmy, která má kanalizaci vybudovat. „Nevím, co je na tom k smíchu. Jsem rád, že je to Skanska,“ řekl starosta Zdeněk Březina, ale připustil, že cena, byť smluvně daná, může být i vyšší. „Každá stavební firma se domáhá navýšení ceny i když je daná ve smlouvě. Podobně tomu bylo i na Kněžině. Na zvýšení ceny jsme nepřistoupili a hodláme se tak zachovat i při budování kanalizace,“ ujišťoval starosta.
Na přísliby příspěvku 12 tisíc korun týnecká radnice hodně chvátá. Tlačí ji čas. V rukou ji pálí dotace, kterou musí vyčerpat ještě letos.
Právě rychlosti, s níž radnice chrlí ve směru k občanům jeden dopis za druhým, se lidé z osad, Chrástu nad Sázavou, Pecerad, Podělus a Zbořeného Kostelce, kde má být kanalizace vybudována, bojí. Současně kritizují i nepřipravenost města, které přišlo s jakousi právnicky nepříliš dovedně sepsanou dohodou o poskytnutí příspěvku. Ze setkání ale také vyplynulo, že se domácnostem v Týnce zvýší platby za stočné. Ještě letos platí podle Kadrnožky 24 korun na tisíc litrů splaškové vody, tedy přibližně 700 korun za osobu a rok. Od jara 2009 by to mělo být už kolem třiceti korun za kubík , tedy asi 900 korun na jednoho občana ročně.
Po setkáních s občany osad je místostarosta Týnce Martin Kadrnožka spokojený a výstavbu kanalizace vidí velice reálně. Přesto zůstaly při jednání některé důležité informace poněkud „zapomenuty“. Například i to, kdy budou domácnostem, které se nemohou připojit na gravitační kanalizaci vykopány přípojky a kdo a kdy je napojí na uliční kanalizační řad.
Výstavbu kanalizace v pondělí 10. března večer zastupitelé na mimořádném jednání schválili. Více o jednání čtěte ve středu.