Na několika místech jim projekt velí kopat do více než čtyř metrů. „U přejezdu ale půjdeme až do hloubky sedmi metrů,“ krčí rameny jeden ze stavebníků v Peceradech a současně doprovází svůj projev kyselým úsměvem. „Je to údajně kvůli přečerpávací stanici. Kdyby se ale přečerpávačka udělala blíž ke vsi, před kolejemi, nemuselo by se jít tak hluboko,“ přidal i řešení. Podle starosty Týnce Zdeňka Březiny, který se ve čtvrtek 4. září přímo v redakci zúčastnil on–line rozhovoru se čtenáři Benešovského deníku, má stavba zpoždění, přesto je optimistou. „Věřím, že díky zkušenosti generálního dodavatele budou termíny ze smlouvy dodrženy,“ řekl.