Už v příštím roce by měly být na kanalizační řad napojeny další části města – Chrást nad Sázavou, Pecerady, Podělusy a Zbořený Kostelec. Celkem asi 650 domů.
„Kdy se začne stavět zatím nevíme,“ řekl včera místostarosta Martin Kadrnožka s tím, že ještě není uzavřeno výběrové řízení na zhotovitele.
Právě na pečlivém výběru firmy bude hodně záležet. Firma totiž musí zvládnout stavbu v naplánovaném termínu. Pokud se tak nestane, může se Týnec dostat do potíží, které mají jiná města či obce kvůli vracení dotací. Ty Týnec ke kanalizaci bezpodmínečně potřebuje. Dílo má totiž stát ke 120 milionům korun a radnice z nich zaplatí jen asi 20 procent. Aby se u Sázavy vyhnuli vracení podpory, musí být kanalizace hotova do podzimu příštího roku. Dost nejasností je ale mezi obyvateli jednotlivých osad. Pro ně zcela zásadní otázka totiž zní: Kde se začne budovat?
„Všude současně,“ ujistil Kadrnožka s tím, že stavba sice bude mít čtyři samostatné celky, ale nebude dokončována po etapách rozdělených do několika roků. „To bychom termín nestihli,“ je si jist místostarosta.
Připojení na novou kanalizaci nebude povinností majitelů rodinných domů. Někteří lidé mají funkční soukromé ČOV. Město ale připravuje vyhlášku, podle níž budou domácnosti muset prokázat způsob likvidace svých splaškových vod. Podle místostarosty má ale radnice nyní více žádostí k připojení, než možností k jejich realizaci.
„Platí to zejména pro rozvojová území, kde se bude stavět někdy v budoucnu,“ vysvětlil úředník. „V rámci současného projektu nelze budovat kanalizaci někde, kde se ještě ani nestaví.“
Podobný přístup byl patrně uplatněn i v Peceradech. Řada domů tam stojí nad fotbalovým hřištěm a pro vybudování gravitační kanalizace v příhodném místě. Přesto se domy budou napojovat pomocí čerpadel do kopce. Fotbalové kabiny, jakkoli jsou hojně využívány sportovci z Týnce, zůstanou bez kanalizace a jen s omezenou kapacitou jímky.
„Proč to tak je, nevím. Mohlo se totiž stát, že jsme na to zapomněli,“ přiznal Martin Kadrnožka a připomněl, že zatím se připravují podklady a k připomínkám je stále čas. „Ještě je čas leccos udělat,“ řekl.
Jednu starost týnecká radnice už ale řešit nemusí. Splašky ze všech nově připojených částí města bude likvidovat jediná čistírna odpadních vod. Ta má totiž kapacitu dostatečnou.