Dřívější vstávání čeká obyvatele některých částí města kvůli budování kanalizace. Její stavební část startuje už v pondělí uzávěrou silnic v Peceradech a Zbořeném Kostelci.
Kanalizace je nejen pokrokem v oblasti ekologie, ale její stavění v Týnci dokonce přiměje některé obyvatele více sportovat. Ne že by lidé kvůli bagrování více cvičili, ale k tělocviku je přimějí většinou pěší přesuny na jiné autobusové zastávky, než na jaké byli zvyklí.
V Peceradech takové změny potrvají až do podzimu. Lidé se do konce července budou přesouvat buď na nádraží v Týnci, nebo na zastávku ve staré části obce. Od srpna do října bude uzavřena komunikace z druhé strany a lidé ze staré části Pecerad budou pro změnu chodit až k zastávce u hřiště.
Ještě dál budou mít od začátku července k zastávce obyvatelé Zbořeného Kostelce. Autobus jim bude odjíždět od brány staré Jawy.
Putovat ale budou i popelnice. Zhotovitelská firma je vyzvedne v obvyklý den svozu a odveze na jedno místo.
„Po vyprázdnění je zase vrátí zpět. Doporučujeme nádoby označit číslem popisným domu,“ připomněl starosta Zdeněk Březina.
Ještě důležitější problematikou výstavby kanalizace je dostupnost složek Integrovaného záchranného systému v místech stavby. Stavebník problém dojezdu zahrne do žádosti, projektu stavebního povolení.
„Stavebníci musejí umožnit přístup k objektům například tak, že komunikaci rozkopou jen částečně, nikoli tak, aby ji vozidla zdravotníků, policistů a hasičů nemohla projet. My dostáváme takovou informaci na vědomí a zaneseme ji do výjezdových plánů,“ potvrdil ředitel Hasičského záchranného sboru Josef Setnička.