Jak sdělil votický starosta Jiří Slavík, městská rada už projednávala požadavek osadních výborů na odkanalizování místních částí. Argumentem tamních obyvatel je, že některá města, například Týnec nad Sázavou, poskytují občanům dotace na domácí čístírny odpadních vod a studny.

„My jsme se vydali cestou zadání studie proveditelnosti, která prověřila vhodné lokality,“ uvedl starosta s tím, že studie pak městské radě doporučila odkanalizovat Ameriku a horní Beztahov.

Pro Beztahov byl navržen také vodovod a to zejména kvůli dlouhodobému suchu. Pro kanalizaci v Americe jsou na stole hned dvě řešení s náklady kolem šesti milionů korun. „Nutností ale bude vyřešení průchodu pod silnicí I/3 a neobejdeme se bez tlakového přečerpávání,“ připomněl Jiří Slavík.