„Sestřičky z transfuzní stanice budou podávat veškeré informace o darování krve. Zájemcům vysvětlí, kdo je vhodným dárcem, proč je nutné darovat krev. Lidé si na místě budou moci nechat zjistit, jakou mají krevní skupinu a případně si rovnou dohodnout termín odběru,“ uvedla Markéta Zikmundová, tiskový referent benešovské nemocnice.

Už ve středu 12. října v rámci kampaně dorazili do nemocniční transfuzní stanice také hejtmanka kraje Petra Pecková a její náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík. Oba s jediným záměrem - darovat krev. „Velice nás to těší,“ kvitoval počin politiků primář transfuzního a hematologického oddělení Petr Šrámek s tím, že věří, že i to může motivovat nové dárce.

Krve je podle jeho vyjádření nyní dostatek, avšak s přírůstkem pacientů v nemocnici a počtem operací může dojít ke krátkodobému nedostatku některé krevní skupiny. „Například Rh negativní, ať už se jedná o 0 Rh negativní nebo o A Rh negativní. Ale může se stát, že máme nedostatek i Rh pozitivní,“ podotkl lékař.

S počtem pravidelných dárců krve negativně zahýbal nedávný covid. V Benešově nyní pravidelně daruje krev kolem dvou tisíc lidí mezi 18 a 65 lety. Před covidem jich ale bylo mnohem víc. Petr Šrámek doufá, že se množství dárců časem vrátí na původní úroveň, přiznal ale, že se obává dalších vln onemocnění. „Každá taková nemoc přicházející ve vlnách snižuje kvůli nemocným nebo karanténám počet dárců. Nyní se hovoří o chřipce,“ upozornil.

Právě kampaň Hrdina je v každém z nás by měla co možná nejvíce počet dárců navýšit před tím, než choroba udeří v plné síle a přijde očekávaný úbytek dárců. Také proto podpora kampaně krajské hejtmanky nespočívala v prázdných slovech, ale konkrétním činu. Politička narozená v Benešově 12. října oslavila své sedmačtyřicáté narozeniny darováním 450 gramů, což představuje 420 mililitrů nejvzácnější tekutiny. „Dala jsem si to jako takový dárek,“ zažertovala.

Na odběry krve dříve chodila pravidelně. To však bylo už před zhruba pětadvacet lety. „Dnešní odběr se tak dá hodnotit i jako první,“ poznamenala a připomněla, že dárcovství krve má obrovský význam. „Přečetla jsem si, že krev někdy potřebuje až osmatřicet procent české populace, ale jen její desetina je ochotna ji také darovat,“ upozornila a slíbila, že krev bude darovat dál pravidelně.

Současně prozradila, že rozesílá spolupracovníkům krajského úřadu maily, kde je seznamuje a vyzývá se zapojením do charitativních akcí (tak například nyní probíhá na recepci úřadu sbírka pro pomoc holčičce, která potřebuje protézu). Zaměstnance úřadu hodlá hejtmanka také vyzvat k dárcovství krve. Příkladem v tom jim může jít právě náměstek hejtmanky a radní kraje pro zdravotnictví a obyvatel Benešova Pavel Pavlík. „O dárcovství jsem přemýšlel už dříve, ale nenašel jsem k tomu odvahu. Když už jsem se nakonec odhodlal, vlezly mi do toho nějaké zdravotní problémy. Teď už jsem podle mého praktického lékaře naprosto vhodným prvodárcem,“ zasmál se.

I on má odhodlání stát se dárcem pravidelným. Z odboru zdravotnictví krajského úřadu jsou takřka všichni jeho členové dárci krve. „U kolegů politiků se o jejich zařazení mezi dárce budu také snažit,“ dodal.

V transfuzní stanici byl až na návštěvu z kraje ve středu naprosto běžný pracovní den. K odběru se tak dostavili například i zkušení dárci, manželé Miroslav a Hana Němečkovi z Benešova.

„Daruji už po třiasedmdesáté,“ řekla Hana Němečková, žena která má právě onu vzácnou krevní skupinu 0 Rh negativní. „Z dárcovství mám dobrý pocit, že někomu, kdo to potřebuje pomůžu. Snad se to někomu hodilo a pomohla jsem mu,“ dodala.