Přístroje v minulých dnech přibyly v prostoru před zbrojnicí Sboru dobrovolných hasičů. Účelem jejich instalace je shromažďování obrázků například při dopravních nehodách. Záznamy z kamer ale využívá také Policie ČR při odhalování protiprávního jednání. Přístroje dokážou pořídit záznam i při horších světelných podmínkách, například v noci.