Tedy alespoň ti, kteří nemají svůj vlastní kompost. Ten zakládá nyní málokdo.

Většina měst i obcí se tímto problémem příliš nezabývá. Jediným řešením je tedyodvézt organický odpad do sběrného dvora. Například v Týnci nad Sázavou poplatek za běžný přívěsný vozík trávy účtují padesát až sto korun.

„Společně s komunálním odpadem pak bioodpad odvážíme do Přibyšic na skládku,“ uvedl Zdeněk Jahoda z týneckých technických služeb.
Jenže vzhledem k šetrnosti domkařů tráva nekončí ve sběrném dvoře. Ve velkém ji načerno a „zadarmo“ vozí do roklí v okolí bydliště.
Službu jako v Týnci obyvatelé Benešova zatím využít nemohou.

„Momentálně není v Benešově pro občany žádné úložiště biologického odpadu. Ale to by se mělo koncem září změnit. Technické služby dokončují přímo v jejich areálu výstavbu sběrného dvora, kam budou moct lidé vozit mimo jiného i posekanou trávu, listí nebo větve. Předpokládá se, že biologicky rozložitelný odpad sem budou moct lidé vozit zadarmo,“ potvrdil Bohumil Rataj, ředitel technických služeb Benešov s tím, že menší množství trávy, třeba tu, co se poseká na náměstí odváží TS na skládku do Přibyšic, kde je linka na anaerobní digesci. „To samé děláme s větvemi, které nejdřív rozdrtíme v drtiči. Velké plochy mulčujeme,“ vysvětlil Rataj.

Linka, která zpracovává organický odpad jsou vyhřívací sila do kterých se ukládá bioodpad. Ten se v nich míchá s vytříděným komunálním odpadem a kaly s čističky. Tam probíhá složitý proces, na jehož konci je hmota, kterou lze použít jako hnojivo.

Votice zatím žádné místo, kam by se ukládaly biologické odpady nemají. To za ně dělá najatá firma Compag.
„My svážíme všechen tento odpad, který má město z různých travnatých ploch, nebo i od občanů Votic, kteří ho mohou přivézt do sběrného dvora bezplatně, na skládku do Přibyšic, řekl Petr Boukal, jednatel firmy Compag.