Voda se pomalu vrací do koryt řek, potoků či vodních nádrží a lidé začínají sčítat škody. A při tom všem potřebuje řada z nich pomoc. Tu dezinfekčními prostředky, tamhle vysoušeče a jinde zase třeba bagr na odstraňování naplaveného bahna. Chcete k snadnějšímu překonání letošních povodní přispět i vy? Můžete. Tady je návod, jak na to.

Jankov má štěstí, obejde se bez cizí pomoci
Jankov dokázal následky přívalového deště odstraňovat za pomoci dobrovolných hasičů, dobrovolníků a techniky obce. „Občané nás o jinou pomoc, například materiální, nežádali," sdělil Josef Kocourek, starosta Jankova.

Čerčany letošní povodeň tolik nezničila
Podle slov starostky obce Dany Tomáškové nebyla v Čerčanech naštěstí povodeň tak ničivá. Přesto i tady lidé přivítají pomoc. „Potřebujeme hlavně vysoušeče a poté přistavit kontejnery na poničené věci. Dále pak pytle na odpadky, dezinfekční prostředky, rukavice, kýble, lopaty, košťata, holiny, hadry a prostředky na mytí," uvedla starostka s tím, že v některých případech bude zapotřebí i finanční pomoc. To v místech, kde povodeň zasáhla velkou silou. „Asi nebude od věci přemýšlet do budoucna i nad barvami na malování a podobně," dodala závěrem starostka Čerčan Dana Tomášková.

V Poříčí zajišťovali lidem také pitnou vodu
„U nás jsme se postiženým domácnostem pokusili zajistit vše, co v danou chvíli po návratu domů potřebovaly. Především pomoc hasičů, těžkou techniku, čistící prostředky a pitnou vodu," uvedl poříčský starosta Jan Kratzer. Zatímco dobrovolní hasiči čerpali vodu ze sklepů nebo uklízeli a likvidovali zničené věci, těžká technika odklízela naplavené bahno. „Hlavní část úklidových prací máme už za sebou. Do konce týdne budeme dočišťovat komunikace, čerpat vodu ze sklepů a likvidovat další nahromaděný odpad. Takže tento typ pomoci již nepotřebujeme," pokračoval Kratzer s tím, že následující dny ukáží, jaké byly skutečné škody a co budou lidé dalšího potřebovat. „Náš úřad je připravený poskytnout postiženým veškerou nutnou pomoc, včetně finanční," podotkl starosta Poříčí nad Sázavou, podle kterého je nutné zdůraznit, že jen díky spoustě dobrovolníků, ať už hasičů, tak obyčejných lidí je možné podobné situace zvládat. „Je nutné, aby veřejnost o jejich odhodlání, schopnostech a nasazení věděla, vážila si jich a odměňovala je svojí podporou," dodal Kratzer.

Nespeky se potýkají s nánosy bahna
Stejně tak jako Čerčany i Nespeky patří mezi ty obce, které nejsou zasažené povodněmi tolik, jako jiné obce v České republice. Proto odstraňování škod zatím zvládají za pomoci místních sborů dobrovolných hasičů. "V současné době se likvidují nánosy bahna z několika zaplavených domů a hlavně postižených studní. Samozřejmě, že jakákoliv materiální pomoc v oblasti čistících a desinfekčních prostředků a zejména balená voda je pro nás ohromně vítaná," sdělil Josef Vinduška, starosta obce Nespeky.

Poskytnout finanční pomoc je problém
Na Voticku napáchaly letošní povodně asi největší škody v osadě Bučovice, kterou zaplavil a na několik hodin zcela odřízl od světa rozvodněný potok Mastník. Na žádost občanů tam město ve spolupráci s firmou zabývající se odpadovým hospodářstvím přistavilo kontejnery na likvidaci zničených věcí a následků záplav. „Další podobné místo máme přímo ve městě, kde byla zaplavena nemovitost, přímo sousedící s potokem Bystrý. I zde byl instalovaný kontejner," řekl místostarosta Votic Tomáš Válek s tím, že prozatím na městském úřadě neevidují žádosti o nářadí, dezinfekční prostředky, ale stále o další odpadní nádoby. „Osobně vidím problém v následujícím. Mnoho místních občanů přichází s finančními prostředky, které by rádi poslali potřebným, ale nechtějí používat účty, které jsou zveřejňovány, jelikož je považují za anonymní a mají obavu, aby se peníze dostaly k těm, kteří je potřebují. Rádi by je tedy předali na radnici, která by je následně věnovala konkrétní poničené obci. To bohužel nelze, protože zorganizovat finanční sbírku je i v těchto mimořádných situacích neuvěřitelná obstrukce," upozornil na nesnáze Válek.

Ve Štěpánově řeší povodně jen minimálně
„Naštěstí u nás k žádným škodám nedošlo. Štěpánovský potok se sice vylil z břehů, nárazově zatopil silnici a rozlil se po okolních loukách, ale ještě v neděli odpoledne voda opadla," telefonoval s úlevou starosta Trhového Štěpánova Václav Nekvasil. Možná to byl důvod, kvůli kterému občané nepožadovali po obci žádnou jak materiální tak dobrovolnickou pomoc.

V Pyšelích nemusí povodně řešit vůbec
Jen díky tomu, že město Pyšely leží na kopci, nemusí jeho obyvatelé čelit následkům nedávných ničivých povodní. Přesto jim není situace lhostejná a snaží se pomoci. „Nám se povodeň bohudík vyhnula, ale co vím, tak lidé v postižených obcích nejčastěji potřebují čistící prostředky, úklidový materiál, balenou vodu," poradil Stanislav Vosický, starosta města.

Na Neveklovsku hasiči nespali dva dny
Zatímco v některých městech či obcích už znají rozsah nedávných povodní, na Neveklovsku je budou teprve sčítat. „U nás voda zasáhla nejvíce osadu Ouštice, pak Jablonnou nad Vltavou a místní komunikace," uvedl starosta Neveklova Jan Slabý s tím, že v těchto místech čerpali místní dobrovolní hasiči z domů, sklepů a studní vodu prakticky bez přestávky čtyřicet hodin. „Zcela odříznutá od okolního světa byla osada Koníček, kam jablonečtí dobráci dopravili na žádost občanů základní potraviny a balenou vodu," pokračoval Slabý. Tu, spolu s dezinfekčními prostředky poskytli postiženým i hasiči z Kopytova na Karvinsku. Zasahujícím jednotkám se pak ochotně o jídlo a pití postaralo nejen samotné město, ale i jeden z místních obchodníků. „Koordinaci jednotek dobrovolných hasičů a jejich účinnost hodnotím jako velice profesionální," pochválil muže v modrých uniformách starosta Neveklova.

Hvězdonicím pomáhá i společnost Posázaví
„U nás mají lidé především zatopené sklepy, takže se obrací na zdejší hasiče, kteří čerpají, čerpají a čerpají. Ale pokud vím, tak obecně největší poptávka je po vysoušečích, kterých je vážný nedostatek. Dále po rukavicích, lopatách, košťatech, dezinfekčních prostředcích," uvedla Alexandra Baňařová, starostka Hvězdonic, která s nadsázkou říká: „Lidé by teď potřebovali hlavě slunečno bez deště, pevné nervy, mnoho fyzických sil a den, který by měl osmačtyřicet hodin." Kromě dobrovolných hasičů pomáhá v hvězdonické oblasti i obecně prospěšná společnost Posázaví. Ta nabízí některé přebytky z akce Čistá řeka Sázava. Pytle na odpad a rukavice. „Po opadnutí vody bude potřeba i technika, která chybí a kontejnery na odpad, které nám už včera ochotně přivezla jedna svozová firma. Jak dále řekla starostka Hvězdonic, kromě sborů dobrovolných hasičů přichází pomoc obcím i přes burzu Sdružení místních samospráv České republiky.

Pomocnou ruku podává i Benešovský deník
Že je redakce Benešovského deníku ve městě, které žádný vodní tok při letošních povodních neohrožoval a navíc sídlí takřka v jeho středu? To ale neznamená, že nemůže pomoct. Naopak. Díky své strategicky dobré poloze se může stát vhodným místem, kam mohou dobrovolníci přinést jakoukoliv materiální pomoc lidem postiženým záplavami a redaktoři je poté ochotně předají dál. Od pondělí do pátku, vždy mezi devátou a patnáctou hodinou může přijít každý, kdo chce pomoct do redakce Na Bezděkově 2056 (naproti České poště) a odevzdat tam čistící prostředky, balenou vodu nebo jen kontakt na sebe s dovětkem, že pomůže.