Pracovní ruch vládne na venkovních plochách, kde se už jasně rýsuje kapkovitý tvar budoucího nástupiště se zastřešeným ostrůvkem uprostřed, a také samotná nádražní budova mění svůj vzhled. Nádraží by v blízké budoucnosti mělo zkvalitnit místní dopravní infrastrukturu a ulevit dopravě především v centru města.
„Zásadní problémy se stavbou nemáme, řeší se jen drobnosti, jako asi na každé stavbě. Nádraží by mělo být hotovo a předáno do užívání do konce letošního roku,“ říká vedoucí investičního odboru MěÚ Vlašim Zdeněk Dvořák s tím, že se daří plnit harmonogram stavebních prací. Stavba je totiž pod drobnohledem kontrolních orgánů vzhledem k finanční podpoře projektu ze strany Evropské unie. Celková investice do projektu rekonstrukce nádraží činí téměř pětačtyřicet milionů korun, z toho pětasedmdesát procent uhradí Evropská unie
Podle informací vedoucího investičního odboru se v současnosti dokončuje jižní část nástupiště ve tvaru kapky a práce spějí do finiše i na objektu nádraží. „Na vlastní budově jsou hotové dlažby, osazují se okna, dělá se fasáda, oživují kabeláže a pracuje se i v prvním patře. To je ale v režii Českých drah,“ přiblížil pracovní ruch v Nádražní ulici Zdeněk Dvořák a doplnil, že je třeba ještě opravit komíny a hromosvody. Zástupci města předpokládají, že do konce září by už na otáčecí plochu mohly vjet první autobusy, aby se mohlo pokračovat v rekonstrukci i na opačné straně budoucího nástupiště. Pro běžný provoz bude však Nádražní ulice uzavřena až do konce roku s výjimkou autobusů a lidí, kteří tam bydlí.
Vedle moderního přejezdu tak cestující brzy dostanou kvalitní zázemí, které zpříjemní a zefektivní dobu čekání na dopravní spojení. V přízemí nádražní budovy vznikne internetová kavárna s deseti počítači, studovna a kontaktní informační bod spadající pod Vlašimské infocentrum. „Vzniknou také dvě pracovní místa spojená s provozem a úklidem veřejných prostor,“ říká euromanažerka Lucie Krubnerová s tím, že by budova mohla přejít do režimu předčasného užívání už počátkem října proto, aby lidé byli chráněni před nepřízní počasí a mohli využít i sociální zázemí nového nádraží. Kolaudace stavby nového nádraží by měla být provedena teprve následně.