Podle Jiřího Vávry z odboru investic Městského úřadu v Benešově, vlhkost narušovala nosnou stěnu, proto bylo potřeba přikročit k jejímu dodatečnému odizolování.

„K tomu si objednali moderní technologii, při níž se do vyvrtaných děr vtlačuje chemikálie, které prostor nad vrty oddělí od stoupající vlhkosti,“ vysvětlil.

Hydroizolace východní stěny benešovského biografu přišla město Benešov na 46 tisíc korun včetně DPH.