Zápisy do základních škol se malým předškolákům rychle blíží. Na Benešovsku začínají už koncem tohoto měsíce.
V Základní škole v Týnci nad Sázavou budoucí prvňáčky přivítají v pátek 23. ledna. Takzvaná stará škola v Benešovské ulici, kterou děti navštěvují pouze do 5. třídy, připravuje pro malé nastávající žáky pohádkovou formu uvítání. Nová, devítiletá škola v ulici Komenského zápisy dětí pojala tradičně jako každý rok.
„Žáci a děti z družiny pro malé předškoláky připravují a vyrábí různé dárky,“ uvedla zástupkyně ředitelky školy Radmila Písaříková.
Děti z Vlašimi, které se chystají do ZŠ Vorlina nebo Sídliště, mají svůj velký den 11. a 12. února. Ve středu 11. února zápisy v obou školách zahájí ve 13 hodin, ve čtvrtek pak o hodinu později.
„Každým rokem pro malé budoucí žáky připravují děti z druhých stupňů pohádkovou hru. Vyrábí masky a obleky různých pohádkových postav, vodníka, víly, princezny nebo strašidla,“ řekl ředitel Základní školy Sídliště Vlašim Jaromír Hrdina.
Cestička do školy. Tak se nazývá letošní zápis dětí do Základní školy Dukelské. Největší benešovská škola přivítá své nové žáčky 28. a 29. února mezi 14 a 17 hodinou.
„Pro dny zápisů využijeme i prostory tělocvičny. Naši budoucí, nejmenší žáci tam budou hravou formou plnit úkoly. Jako každý rok i letos otvíráme tři třídy,“ uvedla ředitelka školy Hana Procházková.
Rodiče či zákonní zástupci jsou povinni přihlásit své dítě k zápisu. S sebou musejí přinést rodný list dítěte, svůj průkaz totožnosti případně rozhodnutí o odkladu školní docházky dítěte.