Aby zjistily, jaké dostaly známky, musely nejdříve pomocí počítání zjistit číselné kódy, díky kterým bedýnku otevřely. Nakonec ale uspěly a vysvědčení si tak ze školy odnesly. "I takto může vypadat výuka matematiky podle Hejného metody," podotkla učitelka Jarmila Klaudysová.