„Těch akcí, které posouvají úroveň žití v našem městě dál, je určitě víc,“ je přesvědčený Jeništa, ale přece jen jednu záležitost jmenuje. 

„Tím asi nejdůležitějším je dlouho očekávaný kruhák U Kozla. Trvalo to poměrně dlouho, než se nám, a tím myslím skutečně jen městu Vlašimi, podařilo vypracovat projekt této kruhové křižovatky a dotáhnout to až ke stavebnímu povolení,“ potvrdil vlašimský starosta s tím, že potíže byly například se získáním pozemků od zahraničních majitelů. „Až bude celá dostavěná, bude výraznou pomocí v plynulosti a bezpečnosti dopravy ve celé Vlašimi,“ je přesvědčený starosta.

Ale veřejným míněním Vlašimáků nehýbala jen uzavírka silnice z Benešova na Trhový Štěpánov spojená právě s výstavbou kruháku U Kozla. Důležité pro Vlašim jsou však i další stavby. Jedná se především o sjezd do sportovního areálu Na Lukách z hlavní silnice. Bez něj auta musela projíždět kolem Základní školy Sídliště a to příliš bezpečné nebylo.

Ve Vlašimi také přibylo nové dětské dopravní hřiště. Má kromě dráhy samotné, také zázemí a vybavení. Ty si město pořídilo nikoliv z peněz, které rozpočtovým určením daní získalo díky svým obyvatelům, ale přispěli na něj nejspíš především lidé z jiných částí Česka.

„Tak, jak jsme slíbili, zaplatili jsme vybavení dopravního hřiště z vybraných pokut za přestupky, které spáchali na úseku dálnice D1 řidiči. Stálo zhruba šest milionů korun.

Další miliony, konkrétně pět, investovalo město v právě končícím volebním období do škol a školek. Třeba do rekonstrukce přední budovy MŠ Velíšská. Odstartovala ale také půdní vestavba a rekonstrukce speciálních učeben s bezbariérovým vstupem a novým výtahem do ZŠ Sídliště. Z 35 milionů Vlašimi pomůže 85 procentní dotace.

Velmi důležitou a náročnou stavbou byl pro Vlašim také nový chodník vedoucí do Domašína. Problém byl v tom, že se na jeho trase sesouval svah do parku. Dílo za 12 milionů korun pomohla městu hradit z 90 procent dotace.

Zatím stále trochu nevzhledný příjezd do města od Trhového Štěpánova a Pavlovic vyřeší nový mostek, což ale není akce města, nýbrž Středočeského kraje, protože stavba leží na krajské komunikaci.
Vlašim nyní buduje v celé Vlasákově ulici chodníky. I tady město z 12 milionů uhradí díky dotacím jen desetinu ceny.

Částka 4,5 milionu korun z vlastního rozpočtu pomohla zase k výměně oken, zateplení a novému výtahu v domě s pečovatelskou službou.

„Jedna z našich priorit byla v tomto období rovněž oprava místních komunikací. Povedlo se to v ulicích na komunikaci Domašín – Znosim a v ulicích V Sadě, Průmyslové, Kollárově, Severní, Ppor. Příhody, Divišovské a také v rámci první etapy v Navrátilově ulici,“ vyjmenoval Luděk Jeništa.

Povedlo se

Výstavba velké kruhové křižovatky U Kozla na průtahu městem od Benešova do Trhového Štěpánova.Vybudování sjezdu k areálu Na Lukách výrazně omezí dopravu u ZŠ Sídliště.

Dětské dopravní hřiště se zázemím zaplatili pokutami ve výši šest milionů neukáznění řidiči, uživatelé D1.

Rekonstrukce přední budovy Mateřské školy Velíšská.

Stavba chodníku z Vlašimi do Domašína, kde se sesouval svah do parku. Město platilo jen desetinu ceny.

Výstavba nových chodníků v celé Vlasákově ulici.

Zahájení půdní vestavby, rekonstrukce speciálních učeben a bezbariérový vstup s výtahem na ZŠ Sídliště.

Oprava místních komunikací V Sadě, Průmyslová, Kollárova, Severní, Ppor. Příhody, Divišovská…

Nepovedlo se

Vlašimi, a toho tam velmi litují, se dosud nepovedlo přimět Středočeský kraj, aby začal pracovat na projektu dokončení obchvatu města ve směru od Tábora. Právě tahle dosud chybějící stavba je jedna z nejdůležitějších pro obyvatele Vlašimi.

Rezervy má Vlašim také v oblasti úklidu ve městě a to také kvůli tomu, že se radnici dosud nepovedlo vytvořit skupinu lidí, která by to měla v náplni práce. Záměr pokaždé narazil na chabé pracovní návyky.

Vlašimi se nepovedly ale realizace dalších akcí. Stalo se tak nikoliv kvůli nedostatku peněz, ale paradoxně kvůli tomu, že město nedokázalo sehnat zhotovitele. Šlo o dopravní stavby - křižovatku u LTD, ulice Družstevní, Nádražní či chodník v Roškotově ulici.