Současně ale mříže zajistí přísun přirozené vláhy, která by v případě jednolitého vydláždění odtekla bez užitku do dešťové kanalizace. Na novou vozovku budou svítit úsporné lampy pouličního osvětlení a nakonec přibude i mobiliář, lavičky a odpadkové koše. Dílo je ve své poslední fázi a město celkově za práce a materiál zaplatí 19,1 milionu korun.

Zatím je v plánu revitalizace Jiráskovy ulice jen v prostoru před základní školou. Celé dílo by zhotovitel měl předat investorovi do začátku velkých prázdnin.