Lidí, kteří mají založený vlastní kompost, kam je možné biologický odpad ukládat je čím dál tím méně a tak hledají způsob, jak se především posekané trávy legálně zbavit.

„U nás v obci žádné úložiště organického odpadu nemáme. Lidé mají většinou na zahradě kompost, kam všechno dávají,“ uvedl Josef Litoš, starosta Bílkovic s tím, že i trávu či listí z obecních pozemků kompostují a poté s přimíchanou zeminou používají na vyrovnávání terénních nerovností zejména fotbalového hřiště. „Přesto uvažujeme o tom, že bychom v letošním roce zajistili pro obyvatele obce, ale i chataře kontejner, kam by právě tento druh odpadu mohli vyvážet,“ dodal Litoš.

S podobnou nabídkou přišlo i zastupitelstvo Heřmaniček. Také tam nabízejí lidem přistavení nádob na bio odpad.
„Máme smlouvu s Technickými službami Benešov, že veškerý odpad, ať už se jedná o komunální, stavební nebo i rostlinný můžeme vozit přímo k nim nebo na skládku do Votic,“ vysvětlil starosta Heřmaniček Jaroslav Cmíral.

Obec Heřmaničky tedy přišla s nabídkou zpoplatněného přistavení kontejneru pro lidi, kteří nemají možnost nebo nechtějí posekanou trávu kompostovat.

„Obec má vlastní nákladní auto i s kontejnerem, kterým odvážíme veškerý odpad z obecního pozemku. Takže když přijde někdo s tím, že potřebuje vyvézt větší množství, třeba právě zmiňované posekané trávy, my zajistíme jeho přistavení i následný odvoz. Člověk pouze zaplatí stanovenou částku,“ sdělil Cmíral a dodal, že tato služba funguje už dlouho dobu.

I třetí z dotazovaných starostů obcí na Benešovsku se snaží svým voličům vyjít maximálně vstříc.

„My jsme malá obec, takže žádné úložiště bio odpadu, případně obecní kompostárnu nemáme. Se zastupiteli jsme o zřízení některé z variant hovořili, ale z finančních důvodů si to nemůžeme dovolit,“ uvedla Alexandra Baňařová, starostka Hvězdonic.

Proto mají dvě alternativy. Jednou je obecní ohniště, kam mohou lidé organický odpad odvézt a buď sami nebo po domluvě se zaměstnancem obce spálit. Tuto možnost vyhláška Hvězdonic, podle slov hlavy obce dovoluje.

„Na výroční veřejné schůzi, která byla osmého dubna jsme občanům nabídli možnost zakoupení dvě stě čtyřiceti litrové nádoby na bio odpad. Ale lidé jsou zvyklí buď trávu zkompostovat nebo vyvézt za obec na uvedené ohniště. Možná proto doposud nabídky nikdo nevyužil,“ řekla starostka s tím, že zelené obecní plochy při sekání zároveň mulčují a větve stromů suší a pálí.

Složitým procesem, kdy se smíchá organický odpad s komunálním
a kaly s čističky vzniká hmota, kterou lze použít jako hnojivo.