Když v roce 2018 zastupitelé odsouhlasili, aby obec uvolnila část vlastního pozemku mezi školním hřištěm a hospicem pro víceúčelový areál školy, nikdo netušil, jak nejen do tohoto záměru zasáhne tehdy ještě neznámý koronavirus. Přípravy začaly se záměrem zvětšit víceúčelový areál školy o 3674 metrů čtverečních na téměř devět tisíc metrů čtverečních a vybudováním nového chodníku a parkoviště pro školu.

Deník na návštěvě.Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

„Chceme i za pomocí dotace vybudovat multifunkční areál základní školy rozdělený do několika funkčně propojených ploch. V areálu plánujeme venkovní třídu, běžeckou dráhu, sektor pro skok daleký, multifunkční hřiště s umělým povrchem, travnaté hřiště, skleník, záhony, sad a několik odpočinkových zón s různým vybavením,“ popsal čerčanský starosta Martin Richter s tím, že letos bude realizována první etapa – sportoviště.

Na tuto akci Čerčany získaly dotaci 4,3 milionu a celkové náklady včetně terénních prací a opěrných zídek, které musí předcházet vybudování povrchů sportovišť činí zhruba 9 milionů korun. Vítěz veřejné zakázky firma Swietelsky nabídla cenu 7,8 milionu bez DPH.

Loni v prosinci obec požádala v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova také o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Jeho podpora by mohla pomoci ke vzniku běžeckého okruhu, sektoru pro skok daleký nebo tribuny pro víceúčelové hřiště a fotbalové hřiště. „Předpokládám, že informaci o tom, zda jsme finanční podporu získali, bychom měli dostat v červnu,“ uvedl starosta.

Od roku 2018 také obec řeší doplnění vodovodních a kanalizačních řadů na celém území. Také proto si Čerčany nechaly posoudit tlakové poměry stávajících vodovodů. „Posouzení bylo nutné před zahájením přípravy výstavby dalších řadů vodovodů a kanalizace a to zejména v částech obce na pravém břehu Sázavy,“ vysvětlil Martin Richter.

Také proto v části obce Vysoká Lhota proběhl mezi obyvateli průzkum zájmu napojit se na vodovod a kanalizaci. Obdobný průzkum by měl proběhnout i v dalších částech, kde obecní vodovod nebo kanalizaci dosud nemají. Jejich doplnění ale obec realizuje postupně a právě na základě zájmu a ochoty vlastníků pozemků finančně se podílet na vybudování vodohospodářské infrastruktury.

„Chybějící vodovodní a kanalizační řady jsou již vyprojektovány a probíhá územní řízení na stavebním úřadu. Podmínkou zasíťování lokalit v Novém Městečku a Jericha vodovodem je výstavba nového vodojemu Jericho, který posílí tlakové pásmo. V lokalitě u Sázavy na Vysoké Lhotě je již možné realizovat vodovodní a kanalizační řady, neboť nejsou na posílení tlakového pásma vodovodu závislé a současně byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a intenzifikace obecní čistírny odpadních vod, která byla podmínkou možného napojení dalších objektů na kanalizaci. V současné době je vydané pravomocné stavební povolení na výstavbu řadů v lokalitě U Sázavy. Jde o napojení zhruba osmdesáti nemovitostí. Práce by měly proběhnou letos na jaře,“ sdělil starosta Čerčan.