Každému, kdo se dostal do obtížné životní situace a potřebuje pomoci s jejím řešením, slouží Občanská poradna ZOE Vlašim. Tu založilo občanské sdružení stejného jména koncem loňska.
Lidé, kteří potřebují asistenci při jednání s úřady nebo pomoci s kontaktováním některé ze sociálních služeb či jen sociálně právní poradenství, mohou navštívit kancelář občanské poradny ve vlašimské poliklinice.
„Naším posláním je pomáhat zlepšovat kvalitu života těm, kteří pomoc potřebují. Sdružení tvoří lidé, snažící se vlastními projekty naplnit toto poslání občanského sdružení,“ uvedla zástupkyně vedoucí Občanské poradny ZOE Pavla Čadilová s tím, že od otevření poradny se na jejich služby obrátilo už zhruba pět desítek klientů. Pracovnice poradny nejčastěji pomáhají řešit problematiku spojenou s rodinnými nebo partnerskými vztahy a nezaměstnaností. Mohou poradit také ale v otázkách bydlení, závislostí, sociálního zabezpečení či ochrany spotřebitelů.
„Naše služby jsou bezplatné a klientovi zaručujeme anonymitu, protože jsme vázáni mlčenlivostí. Další důležitou zásadou našeho poradenství je samozřejmě nestrannost a nezávislost,“ doplnila pracovnice poradny ZOE.
Vlašimská občanská poradna je široko daleko jediná, která pomáhá lidem řešit jejich problémy a věnuje se jim v souladu se zákonem a s lidským přístupem, aniž by klienti zažívali pocit nezájmu.
„Jsme si vědomi toho, že se o nás zatím moc neví, ale pracujeme na větší propagaci našich služeb. Problém je dostat se na vesnice. O tom jednáme a ještě budeme jednat,“ řekla Pavla Čadilová.
Samo sdružení, které občanskou poradnu založilo se však potýká při jejím provozu s problémy. Těmi jsou chybějící peníze. Přestože sdružení požádalo ministerstvo práce a sociálních věcí o dotaci a města Benešov, Vlašim Votice a Čechtice o příspěvek, většinou neuspělo. Dotace byla ministerstvem zamítnuta a z radnic se ozvala jen ta nejmenší. Čechtice podpořily vlašimskou poradnu z obecní pokladny deseti tisíci korunami. Veškeré vybavení a náklady spojené s provozem poradny si tak hradí samo sdružení, a na fungování důležité služby se podílejí i členové sdružení svými osobními prostředky.
Občanskou poradnu se podařilo doslova vydupat ze země její vedoucí, Daně Lučanové. Ta ji také z vlastních prostředků a z darů vybavila kancelářským nábytkem a nezbytnou výpočetní technikou. Pracovnice poradny věří, že se jim do budoucna podaří získat na provoz zařízení peníze a už teď jsou rády za jakoukoliv formu pomoci.
„Pracujeme tu jako dobrovolnice, bez nároku na odměnu. Já to dělám ráda, ale věčně by to takhle asi nešlo. Naštěstí mám vlastní příjem a práci v poradně beru jako další zkušenost ve své praxi,“ prozradila zástupkyně vedoucí poradny s tím, že vzhledem k neposkytnutým dotacím na provoz občanské poradny musel její zřizovatel omezit počet konzultačních hodin. Bez objednání tak mohou přijít klienti pouze v úterý a ve čtvrtek. V ostatní dny je třeba se předem domluvit.

KAREL CHLUMEC