Z toho také vyplývají dopravní opatření.

MHD 1 a Školní 11 (oranžové linky):
- Obnovuje se jednosměrné zajíždění do zastávky Nemocnice Rudolfa a Stefanie jen na stanoviště na chodníku u velkého přístřešku pro cestující.
- Linka pojede od nemocnice na terminál již přes most a pak ulicí Mendelova, Pražská, Vnoučkova, Karla Nového, Dukelská a Tyršova. Nadále tedy zůstane zachována výluková zastávka Nová Pražská v ulici Vnoučkova a Karla Nového.
- Upraven bude sled zastávek, první zastávkou po nemocnici bude Pražská a až potom Nová Pražská. První zastávkou po Dukelské v opačném směru bude Nová Pražská a až potom Pražská.
- Nadále zůstává v platnosti výluka Na Bezděkově (do konce října) a výluka Červená Vrška. V průběhu této výluky dojde pravděpodobně k přechodu z II. do III. etapy

MHD 4 (růžová linka):
- Doplňková městská linka bude ve směru MŠ Úsměv bez opatření.
- V opačném směru linka sjede ze Spořilova přímo dolů na křižovatku u technických služeb a dále pojede ulicí Čechova a II/112 ve své trase.
- Mimořádně bude zřízena výlukový zastávka Penny Market na chodníku na úrovni parkoviště u supermarketu. Původní zastávku ve směru z města nebude po dobu výluky možné obsluhovat!
- Mimořádně budou zrušeny zastávky Čechova, Antuškova a Jiřího Franka U Viaduktu.

MHD 2 a Školní 12 (zelené linky):
- Z důvodu nemožnosti projetí do centra přes semafory a nízké světlé výšky podjezdu pod tratí nebyla jiná možnost než trasovat linku do centra přes ulici Vlašimská.
- Autobusy pojedou v úseku Terminál – MŠ Úsměv a zpět ulicemi Čechova, II/112, Vlašimská, Zapova, Hráského, Táborská a Jiráskova.
- Po dobu výluky budou zrušeny zastávky Technické služby, Antuškova, Nová Pražská, Pražská, Dukelská, Tyršova a Jiráskova Škola.
- Mimořádně po dobu výluky budou zřízeny zastávky Penny Market, Pinko, Zapova, Pivovar Ferdinand a Jiráskova Gymnázium.
- Spoje ze směru MŠ Úsměv budou mít po dobu výluky přesunuté stanoviště na Terminálu, a to ze st. 15 na st.2. Všechny spoje MHD 2 tak budou po dobu výluky jezdit z dvojky.
- Pro žáky ZŠ Dukelská budou na Školní 12 zřízeny 3 vložené spoje. První pojede v 7.43 z Terminálu do zastávek Dukelská a Pražská. Tento spoj vyčká na Terminálu na autobus z MŠ Úsměv, aby si mohli žáci přestoupit a pokračovat do školy. Tento spoj pojede ve dnech školního vyučování.
- V 12.12 a 13.12 pojedou vložené spoje ze zastávky Pražská přes zastávky Dukelská a Tyršova na Terminál, kde bude zajištěn
přestup na MHD 2 ve směru MŠ Úsměv. I tyto spoje budou na Školní 12 a pojedou jen ve dnech školního vyučování.
- Cestující ze zastávek Pražská, Nová Pražská a Dukelská mohou dopoledne využít ve směru Černoleská a Jana Nohy přestup na Terminálu mezi spoji MHD 1 a MHD 2.
- Cestující ze zastávek v jižní části Benešova mohou odpoledne využít pro svoji cestu do zastávek Pražská, Nová Pražská a Dukelská přestup mezi MHD 2 a MHD 1 na Terminálu.
- Cestující ze zastávky Technické služby mohou po dobu výluky využít zastávku Penny Market.
- Cestující ze zastávky Antuškova mohou po dobu výluky využít spoj MHD 1 s výlukovou zastávku Tylova, která se nachází v ulici Karolíny Světlé.
MHD Benešov zůstává dál ZDARMA.

Jan Vachtl, referent pro MHD Benešov