„Po odkrytí stávajících konstrukcí bylo nutné přistoupit k úpravě postupu prací a přizpůsobit ho skutečně zjištěnému stavu,“ připomněl mluvčí.

Za opravu obou mostů zaplatí ŘSD 5,1 milionu korun bez DPH. Dílo ale bude mít životnost pravděpodobně pouhé dva roky. Pak je správce komunikace strhne k zemi, respektive znovu zrekonstruuje. Chystá totiž zkapacitnění silnici I/3 na uspořádání 2+1 a jeho součástí bude i zahloubení silnice mezi městem a konopišťským zámeckým parkem. V projektu na to už mostní konstrukce vzniklé v meziválečném období, zahrnuty nejsou.

Most se silnicí II/106 na Týnec nad Sázavou se při tom stane součástí mimoúrovňové křižovatky U Rozvodny. A jako takový ho ŘSD kompletně rekonstruuje a rozšíří. Jinak to ale bude s druhým mostem v Konopišťské ulici. Ten půjde k zemi. Investor pak vybuduje nový most v nové stopě silnice I/3. A ten se stane součástí kompletně nové mimoúrovňové křižovatky U Mlékárny.

Rekonstrukce dlážděné vozovky v Tyršově ulici v Benešově.
OBRAZEM: Opravě dlážděné vozovky v Tyršově ulici v Benešově zatím počasí přeje

Nebylo ale možné mosty ponechat tak, jak byly? Nevydržely by ještě nějaký rok, aniž by do nich muselo natéct přes pět milionů korun?

Stavebně technický stav mostů byl hodnocen statikem stupněm VI – velmi špatný a V - špatný. Právě proto bylo podle ŘSD potřeba realizovat jejich údržbu nikoliv úplnou rekonstrukcí, ale tak, jak to každý den vidí řidiči – zesílením pilířů o zhruba třiceticentimetrový železobetonový „krunýř.“

„Cílem je, aby na mostech i pod nimi mohl být i nadále zajištěn bezpečný provoz i pro těžkou nákladní dopravu, a to až do plánované realizace stavby zkapacitnění I/3 podél Benešova. Start této stavby předpokládáme v roce 2023,“ dodal Martin Buček.