Před šesti lety totiž Český telekomunikační úřad předložil vládě návrh na stanovení minimálního počtu pošt nutných k zajištění základních poštovních služeb. Určil, že z dosavadních více než 3200 úřadoven by postačovalo jen 2100. To znamenalo, že každá třetí pošta v České republice mohla být zrušena.

„Stejně tak jako všichni obyvatelé menších měst a obcí, i 111 tisíc signatářů petice proti rušení poboček České pošty slaví vítězství. Česká vláda totiž konečně po šesti letech ukončila neustávající hrozby ze strany České pošty na redukci sítě provozoven tím, že 1. července vydala nařízení, kterým stanovuje minimální počet pošt na 3200," sdělil radostnou novinu tajemník Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela.

Česká pošta tak musí nadále poskytovat služby na minimálně 3200 pobočkách, a to i přesto, že záměrům snižování počtu klasických pošt nestálo ani Ministerstvo vnitra ani Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„V této souvislosti je třeba připomenout, že pouze Sdružení místních samospráv ČR spolu s Asociací poštovních služeb odmítaly od počátku jakoukoliv změnu v dostupnosti poštovních služeb, zejména na venkově," připomněl místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Radim Sršeň, které iniciovalo petici proti rušení pošt, a dodal, že nesouhlas se snahou České pošty zrušit ve více než 1100 obcích pobočku vyvrcholil uspořádáním petiční akce v loňském roce, kterou podpořilo podpisem 111 tisíc občanů.

Zcela vyhráno ale obyvatelé menších měst a obcí ještě nemají. V platnosti stále zůstává vyhláška Českého telekomunikačního úřadu, která stanovuje kontroverzní parametry dostupnosti základních poštovních služeb. Tedy, že musí mít více než dva a půl tisíc obyvatel, matriku, stavební úřad nebo dvou stupňovou základní školu.

„Předpokládáme, že ji autoři uvedou do souladu s nařízením vlády a také by bylo správné, aby zástupci České pošty a ČTÚ uvedli na pravou míru argumenty, které používali k prosazení zrušení významného počtu provozoven. Například jde o účelově vytvořené nepravdivé informace typu ztrátové pošty, nejhustší síť pošt v Evropě nebo masivní pokles objemu psaní," uvedl za Asociaci poštovních služeb její místopředseda Petr Angelis.