Naučit děti povinné angličtině není pro základní a střední školy problém. Zatím mají kantorů na tento světový jazyk dost, ale kdyby některý náhle odešel, pravděpodobně by bylo těžké najít náhradu. Zvláště pro základní školy. A to nejen na angličtinu.
„Učitelé kvalifikovaní pro šestý až dvanáctý ročník jdou z finančních důvodů raději pracovat na střední školu než na základní. Navíc lidé, kteří vystudovali cizí řeč, preferují zaměstnání jinde, třeba v tlumočnictví,“ sdělil ředitel základní školy Na Karlově Miroslav Kešner.
Najít pedagoga na cizí řeči proto není snadné. Kvalifikovaných jazykářů, kteří by měli zájem učit, mnoho není. „V současné době máme asi sedmnáct učitelů na jazyky. Každý musí ho mít vystudovaný na univerzitě, nebo být absolvent jakékoliv vysoké školy a k tomu mít z jazyka státní zkoušku. Pokud tomu tak není, je potřeba, aby si to vyučující do roka od přijetí doplnil,“ uvedl ředitel Gymnázia Benešov Zdeněk Zahradníček. Najít někoho nového za případnou ztrátu učitele cizího jazyka by ale problém byl. „Máme dostatek žádostí o práci v oborech matematiky a biologie, ale vystudovaných jazykářů nikoliv,“ dodal Zahradníček.
Angličtinu se děti začínají učit ve třetí třídě základní školy. Později si mohou přibrat i další cizí jazyk podle toho, co škola zrovna nabízí, a někde je to dokonce povinné. V mnoha případech ho také místo stálýchpedagogů vyučují externí pracovníci. Jedná se především o španělštinu, která začíná být mezi mladými stále populárnější.
Někteří studenti se věnují cizím řečem i mimo třídní lavice. Na výběr mají soukromé doučování nebo jazykovou školu. Tu navštěvuje i studentka benešovského gymnázia Anežka Pudilová. „Chodím tam na konverzaci z angličtiny, protože z ní chci maturovat a ve třídě je na procvičování konverzace moc lidí,“ řekla.

KRISTÝNA KNDLOVÁ