Tím se totiž již pro druhý ročník Krhanického tónohraní stala jídelna Základní školy Krhanice.

„Někomu může namítnout, že prostory školní jídelny nejsou důstojným místem pro vystoupení umělce takového jména, jakým Jaroslav Svěcený bezesporu je. Ale já si to nemyslím. Už tady vystupoval houslový virtuóz Pavel Šporcl s klavíristou Petrem Jiříkovským a při prvním ročníku Krhanického tónohraní houslistka Adéla Štajnochová, violoncellistka Alžběta Vlčková a kytarista Patrick Vacík. A všichni ocenili skvělou akustiku našeho moderního koncertního sálu," uvedl krátce před zahájením koncertu starosta Krhanic Aleš Papoušek.

Ten zároveň poděkoval cembalistce Jitce Navrátilové za to, že také ona přijala pozvání a mistra po celou dobu doprovázela na libě znějící renesanční nástroj.

Výtěžek z koncertu, kde zazněly skladby například od Antonia Vivaldiho, George Friedricha Händela, Johanna Sebastiana Bacha, ale i samotného umělce využije obec na přístavbu krhanické mateřské školy.