Se začátkem jara se v Jankově naplno rozběhla rekonstrukce tělocvičny a výstavba hasičského muzea v části Odlochovice.
Obec na obě akce získala dotační prostředky z evropského Programu rozvoje venkova – osy Leader, kterou administruje místní akční skupina Posázaví o. p. s.
Tělocvična dostane novou střechu, vymění se a částečně upraví okna a celá budova včetně střechy se zateplí. Nové a barevné budou i vnější omítky celé stavby.
„Nejdřív se obec pokusila získat dotaci z Operačního programu životní prostředí na zateplení projektu. Bohužel chybělo jen několik bodů, aby se projekt mohl realizovat o rok dříve. Proto se obec rozhodla projektovou dokumentaci tak, jak byla navržená, použít pro žádost do programu Leader,“ uvedla Eliška Zemanová, projektová manažerka pro mikroregionu Džbány.
Celkové náklady projektu jsou něco přes tři miliony korun. Z toho dotace je 1 775 tisíc korun.
Stejně jako u tělocvičny se od začátku května přestavuje muzejní budova. Ta bude unikátní v tom, že muzeum je realizované jako samostatně stojící budova, která bude ze dvou stran prosklená.
„Mnohdy jsou různé zajímavé předměty, oděvy, prapory nebo například historické funkční stříkačky skryté před veřejností a občané je mohou vidět pouze při výjimečných příležitostech. Proto byl Sbor dobrovolných hasičů Odlochovice iniciátorem nápadu na vznik hasičského muzea,“ řekla Eliška Zemanová.
Náklady na tuto akci jsou 911 tisíc, z toho dotace činí 819 tisíc korun.