Malé obce se tak právem obávají, že by mohly o své pošty přijít, a Sdružení místních samospráv České republiky hodlá zahájit proti tomuto kroku protestní kampaň.

„Ukončení připomínkového řízení je 22. listopadu. Věříme, že návrh v dosavadní podobě vláda v demisi nebude vůbec projednávat. Nicméně k projednání může dojít již do konce roku," uvedl v úterý odpoledne Tomáš Chmela, tajemník Sdružení místních samospráv ČR s tím, že k rušení pošt může dojít kdykoliv poté, co začne daný návrh platit.

Podle jeho slov záleží na přístupu provozovatele. Tedy České pošty. Zástupci Sdružení místních samospráv ale věří, že k tomu nedojde a již nyní se snaží jednat.

A konkrétně, kterých pošt na Benešovsku by se tento nepopulární krok týkal?

„Týkalo by se to malých obcí do dvou a půl tisíc obyvatel, které mají poštu a nemají matriku, stavební úřad nebo dvou stupňovou základní školu," vysvětlil tajemník sdružení.

„Čím dál více se na nás obrací starostové, kteří mají obavu o svoji poštu. Vlivem neustálých legislativních změn totiž přicházejí o možnosti, jak venkovské pošty uhájit. Poslední návrh je toho důkazem. Z našeho státu může zmizet více než tisícovka pošt, což je pro venkov likvidační a nepřijatelné," sdělila předsedkyně SMS ČR Jana Juřenčáková.

Každá třetí pošta v České republice je nově ohrožena na své existenci. Český telekomunikační úřad chce stanovit minimální počet pošt nutných k zajištění základních poštovních služeb. To se ovšem nelíbí Sdružení místních samospráv, jež sdružuje více než tisícovku malých obcí, ale ani jejich starostům.

„Tento návrh považujeme za selhání Českého telekomunikačního úřadu, neboť zjevně diskriminuje veřejnost ve venkovských oblastech s horšími životními podmínkami," míní předsedkyně Juřenčáková, která dodala, že další kroky proto budou muset být ze strany obcí velmi razantní.

Český telekomunikační úřad nyní určil, že dostačuje 2100 pošt namísto dosavadních více než 3200.

Robert Nečas, starosta Křečovic
My tady máme dvě pošty. Jednu přímo v Křečovicích a druhou v Nahorubech. Já všechna ta úsporná opatření chápu, tudíž jsem ochotný tu nahorubskou obětovat. Ale za křečovickou budu bojovat, co to půjde. Pokud se za občany nepostavím, tak tady nemám co dělat. Chci, aby tady pošta za každou cenu zůstala, a nikdo mě nepřesvědčí o opaku. Máme tady základní školu, obecní úřad, a abychom každý den jezdili s poštou do sedm kilometrů vzdáleného Neveklova, to si nedovedu představit. Stát nás odřízne od všeho. Nejprve nám chtěl v obci zrušit školu, teď poštu. Pořád nám chtějí něco brát a vůbec si neuvědomují, že ta obec musí také žít. Takhle se to nedá dělat do nekonečna.

Jana Lapáčková, starostka Pravonína
Kdyby v naší obci byla pošta zrušená, byl by to velký problém. Jednak máme v Pravoníně poměrně dost starších občanů, kteří pobírají starobní důchod, pro který by pak museli jezdit minimálně do dvanáct kilometrů vzdálené Vlašimi. Navíc někteří z nich nejsou ani mobilní. Takže kdybychom měli o naší poštu přijít, určitě by to nebylo bez boje. I proto, že jsme si ji tady sami vystavěli. Co si také nedovedu dost dobře představit je, jak říkají, že by se na obecním úřadě měla zřídit jakási poštovna. My tady třeba nejsme každý den a nemůžeme předpokládat, kdy kdo přijde. Tohle by byla dost složitá záležitost.

Marie Smejkalová, hospodářka OÚ Loket
My už máme potíže od 1. října, kdy z pošty v Čechticích, pod kterou spadáme, udělali pouze podací. To znamená, že už sem nejezdí doručovatelé z Čechtic, ale až z Vlašimi. A protože toho mají moc a nezvládají to, jezdí sem tak jednou za dva, tři dny a někdy třeba až pozdě odpoledne. Není pomalu den, kdy by nemusel pan starosta řešit nějaké problémy. Když něco posíláme, můžeme s tím ještě zatím zajet do deset kilometrů vzdálených Čechtic. Ale když potřebujeme něco vyzvednout, musíme až do Vlašimi, což je třicet kilometrů. A to je pro místní, zejména starší lidi katastrofa.