Kdy bude vystavěná dálnice D3? „Hlavním cílem je vystavět dálnici D3 do roku 2020,“ uvedl Pavel Eybert, předseda pro výstavbu D3 a R4.
Trasa dálnice D3 leží na hlavním mezinárodním silničním tahu E 55. Dálnice D3 přebírá funkci kapacitního spojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech, napojuje oblast Tábora a Českých Budějovic na celorepublikovou síť dálnic i rychlostních silnic a ve směru na jih navazuje na silniční a dálniční síť v Rakousku přes hraniční přechod Dolní Dvořiště.
V současné době jsou v oblasti Středočeského kraje zkoumané tři varianty vedení dálnice D3. Nulová, stabilizovaná a alternativní. Nulová varianta je stav, ve kterém nedojde k žádné realizaci a komunikační síť zůstane zachovaná. Tato varianta byla investorem a odbornou veřejností zamítnutá.
Varianta stabilizovaná, jenž je zapracovaná v územnímplánu Středočeského kraje, umožní v rámci pražského regionu optimální urbanizaci prostoru Jílového, které nemá v současné době odpovídající silniční spojení s Prahou. Dálnice D3 převezme značnou část dopravy do středního Povltaví a dolního Posázaví. V prostoru mezi Benešovem a Novou Hospodou dojde k vyřešení nadměrného zatížení původní silnice I/3 a průtahů obcemi Olbramovice a Miličín.
Varianta alternativní, známá také pod názvem Promika, je vedená na silničním okruhu v souběhu s dálnicí D1 až k Mirošovicím.
Orientační investiční náklady na dálnici D3 z roku 2006 jsou 16 miliard korun, to znamená 272 milionů korun na jeden kilometr.
Dálnice D3 se po svém dokončení stane důležitou kapacitní komunikací mezinárodního a republikového významu. Dálnice ve Středočeském kraji navíc umožní kvalitní dopravní spojení Benešovska s Prahou a Jihočeským krajem.