Až do poloviny srpna probíhají na hradě Zlenice, lidmi často, avšak nesprávně přezdívaném Hláska, další ze série archeologických prací. Ty započaly již v polovině devadesátých let minulého století z iniciativy Sdružení Zlenice, jež je tradičně zajišťuje po technické stránce.
Archeologický výzkum zde provádí Archeologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. Ten na Zlenicích zastupuje profesor Tomáš Durdík, přední odborník na českou středověkou hradní architekturu. Na výzkumu se také spolupodílí Katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).
„Jedná se o předstihový záchranný archeologický výzkum, který souvisí s památkovými úpravami a prezentací hradu Zlenice,“ přiblížil letošní činnost Josef Hložek ze ZČU. „Naši studenti tu totiž vykonávají letní praxi,“ dodává Josef Hložek.
Archeologové na zlenickém hradě letos provádí dvě konkrétní sondy.
První z nich je situována ve vyústění příkopu mezi jádrem hradu a předhradím. Tahle sonda má především záchranný charakter. V budoucnu tudy totiž bude procházet zasíťování hradu.
V prostoru bývalé hospodářské budovy v jižní části předhradí je položena sonda druhá. „Tady zjišťujeme charakter a mocnost archeologických souvrství. Dále se ještě zabýváme funkční interpretací dané části objektu v souvislosti s dalšími památkovými úpravami,“ vysvětluje archeolog Josef Hložek. V těchto místech se také našly keramické zlomky běžných provozních nádob (například džbánů), které odborníkům umožňují dataci jednotlivých archeologických situací. Co dalšího hrad ještě vydá, zjistíme po skončení výzkumu.
Na Zlenicích potom letos zbývá vyzdít patu první brány jádra hradu. „Je to za účelem vytvoření podloží pro následné statické zajištění brány a vytvoření lávky přes příkop pro lepší a bezpečnější přístup,“ přibližuje další práci jednatel Sdružení Zlenice Vlad Havelka.

TOMÁŠ MACHÁČEK