Otázky Deníku
1. Postavila byste novou mateřskou školu?
2. Prosazovala byste výstavbu městských nájemních bytů?
3. Napnula byste své síly pro urychlené řešení stavby obchvatu města?
4. Posílila byste počet strážníků?

Marie Krejčová.

ČSSD – Marie Krejčová
1. V tuto chvíli bychom spíš chtěli rozšířit kapacitu stávajících MŠ. Už jsme v tomto směru jednali o možnosti dotace z MŠMT s panem ministrem Chládkem.

2. Problémem je, na co město v tuto chvíli finančně má a na výstavbu bytů prostě nemá. Současné vedení města systematicky více než 10 let likviduje městský bytový fond. My bychom chtěli pro začátek alespoň zachovat část zbývajících bytů pro potřeby města (sociální důvody, potřeby zaměstnanců města apod).

3. V prvé řadě by měla být nejprve provedena dopravní studie o skutečné potřebě této kontroverzní stavby. Je skutečně nejdůležitější? Není to jen další megalomanská předražená stavba? Navíc realizací „jižního obchvatu" by nastala praktická likvidace hvězdárny. Pro nás je prioritou kruhový objezd „ U Kozla" (u Billy), kde je největší dopravní zatížení. Z jižního směru bychom nyní dali přednost regulaci dopravy např. zákaz pro nákladní auta do ulice Navrátilovy.

4. Dovedeme si představit větší počet městských strážníků, ale především bychom se chtěli zasazovat o lepší spolupráci a koordinaci mezi MP a PČR. Také máme v programu rozšíření kamerového systému. S ministerstvem vnitra chceme spolupracovat na řešení problematiky drogové kriminality, která narůstá do obludných rozměrů.