Otázky Deníku
1. Postavil byste novou mateřskou školu?
2. Prosazoval byste výstavbu městských nájemních bytů?
3. Napnul byste své síly pro urychlené řešení stavby obchvatu města?
4. Posílil byste počet strážníků?

Petr Martínek.

Nezávislí – Petr Martínek
1. Vzhledem k tomu, že míst v mateřských školách není nazbyt a loňský rok byl ve Vlašimi opět populačně silný (132 narozených dětí je nejvíc za posledních dvanáct let), musíme o tom v horizontu dvou let uvažovat.

2. Těžká otázka. Pokud by nové nájemní byty zastavily pokles počtu obyvatel, pak určitě ano. Jestli někdo dokáže tohle spočítat nebo předpovědět, ať se ozve. Když ale odečteme výměru nových rodinných a bytových domů, bydlelo před dvaceti lety ve Vlašimi na daleko menší bytové ploše o tisíc lidí více. Možná je stávající bytový fond jen málo využitý.

3. Jednoznačně ano, je to několikaletý rest. Obchvat se měl už dávno realizovat a ulehčit život nejen obyvatelům Navrátilovy ulice.

4. Ano, situace ve městě to ve Vlašimi vyžaduje. Městskou policii bychom měli rozšířit alespoň o jednoho nebo dva strážníky.