Takové jsou závěry tříhodinové debaty dvou desítek odborníků, i dalších lidí, kteří se o budoucnost domova v Pyšelích zajímají.

Na pozvání Milana Němce (ČSSD), jenž má v krajské radě na starosti oblast školství, mládeže a tělovýchovy, se sešli v jednacím sále krajského zastupitelstva, kde už v souvislosti s Pyšely byla svedena nejedna slovní půtka. Společně s odborníky tam rozmanitým stanoviskům z různých úhlů pohledu naslouchali i lidé, kteří dosud vzájemně komunikovali hlavně prostřednictvím petic či emotivních vzkazů přes média. „Nechyběli ani studenti, kteří před časem ve stejných prostorech zastupitelstva veřejně vystoupili za zachování domova v nynější lokalitě,“ podtrhl Jan Vtípil z krajského úřadu.

Hledali nejvhodnější řešení

„Nebavme se o penězích, ale o tom, co by pro děti bylo nejlepší,“ vyzval Němec v roli moderátora debaty u pomyslného kulatého stolu. Výsledkem tříhodinové diskuse se stal závěr, že z odborného hlediska těžko určit, zda je z původně posuzovaných možností lepší varianta A, nebo varianta B. Ale jako nejvhodnější se jeví řešení A+B.

„Shodli jsme se, že by měla být opravena současná budova – a v blízkosti, pokud to krajští radní schválí, by se mělo postavit několik nových domků,“ shrnula výsledky výměny názorů ředitelka pyšelského domova Hana Juřenová. „Bylo by to dobré pro děti – i když pro nás z hlediska organizace trochu náročnější. Ale dokážeme se s tím poprat,“ konstatovala ředitelka a připomněla, že podobné modely už existují. A to jak v západoevropských zemích, tak i u nás.

Nyní dojde na počítání peněz

„Na pozvání ředitele tamějšího domova Martina Lněničky se pojedu podívat do Dolních Počernic,“ řekl Deníku radní Němec s dodatkem, že chce přesně vědět, o čem bude radní přesvědčovat – a podle vlastních slov se řídí kantorskou zásadou, že vše je lepší jednou vidět nežli o tom třikrát slyšet. „Z diskuse vyplynulo jako optimální řešení po dvou liniích: pro některé děti bude lepší výchova a působení na rozvoj osobnosti v rodinných uskupeních ve stávajícím zámku, který by současně mohl fungovat i jako komunitní centrum sloužící k využívání volného času, u jiných bude prospěšnější samostatné bydlení,“ konstatoval Němec. Předpokládá, že současné budova by byla opravena „na smysluplné peníze“, a to bez původně plánovaných vestaveb.

Zřejmě by v ní pak měly bydlet menší děti, zatímco ty starší by se stěhovaly do nově postavených domků. Jak radní doplnil, chce také zajet do Pyšel, aby přímo na místě obhlédl s tamějším starostou Stanislavem Vosickým pozemky, které by připadaly v úvahu pro novou výstavbu, a následně se zajímal se o možnosti koupě.

Zda samostatné bydlení skutečně vznikne, je ale zatím provázeno otazníkem. Radní Němec dosud nemá představu, na kolik by řešení podle vzorce A+B přišlo. „Ekonomiku budeme řešit nyní; musíme připravit, kolik by to stálo a jak jsme to schopni ufinancovat,“ konstatoval s tím, že konkrétní návrhy by kolegům v radě kraje mohl předkládat asi za měsíc.

„Najít peníze nebude jednoduché,“ míní šéfka kontrolního výboru středočeského zastupitelstva a někdejší radní Dagmar Nohýnková (ODS). Proti opravě nynějšího objektu spojeného s novou výstavbou sice vehementní zastánkyně současného domova nic nenamítá – připomněla ale, že při kalkulacích je třeba dobře uvážit nejenom pořizovací náklady, ale také počítat s pozdějšími náklady na provoz zamýšleného komplexu. „Aby to byl kraj schopen financovat,“ upozornila.

Mělo by dojít na obě varianty
V diskusi vytanuly jako nejreálnější dvě možné koncepce. Obě zohledňují zachování dětského domova v Pyšelích. Jako nejpravděpodobnější se v tuto chvíli jeví rekonstrukce stávající budovy dle nového projektu a zároveň výstavba objektů, které by odpovídaly moderním trendům integrace svěřenců dětského domova do společnosti. Současná budova domova by kromě jednotek rodinného bydlení nabízela i funkci určitého víceúčelového komunitního centra.
Jan Vtípil, Krajský úřad Středočeského kraje