Bývalé vedení radnice sjednalo smlouvu o studii využití prostoru kasáren s firmou Unit architekti a to současné upravuje nyní termín jejího odevzdání. „Tvrdá data bychom měli od firmy získat v lednu,“ potvrdil místostarosta Roman Tichovský.

Cílem studie je prověřit realizovatelnost staveb navržených v původním regulačním plánu. Radnice od studie také očekává návrhy změn, které vyústí v úpravu celého regulačního plánu a vydání nového závazného dokumentu. „Z toho také vyplývá, že by zástavba kasáren měla být jiná než ta, která je navržena v současném regulačním plánu,“ míní místostarosta.

V areálu Táborských kasáren už stojí například těch poblíž Husova náměstí a Pivovaru Ferdinand, bytové domy. Ty vyrostly v souladu s platným regulačním plánem. „Se smlouvou, kterou uzavřelo bývalé vedení města nejde nyní nic dělat. My jsme proto specifikovali území, menší, než původně, které firma Unit architekti prověří a zpracuje na něj urbanistickou územní studii,“ řekl Roman Tichovský.

Tím ale celý proces „kolonizace“ kasáren neskončí. Urbanistickou studii radnice předloží k veřejné diskusi obyvatelům města. Na to by podle místostarosty měla navazovat další už dříve uzavřená smlouva s firmou Moba. „My pak budeme hledat investory na navržené stavby,“ dodal benešovský místostarosta.