Střednědobá strategie rozvoje města na období let 2020 – 2024 vychází přitom z dlouhodobého Plánu udržitelného rozvoje, který je stanovený až do roku 2030. Ale také také z dohody místních politiků. "Strategie obsahuje kombinaci cílů z volebních programů vítězných stran a hnutí a cílů, odvozených z Plánu udržitelného rozvoje, a to ve vzájemném souladu," vysvětlili radní města.

Na papíře termíny, jako udržitelná mobilita, údržba a revitalizace veřejné zeleně či investice do lidského kapitálu, vypadají zajímavě. Po covidu ale není vůbec jisté, kdy a za co se je podaří naplnit. Jisté však je, že k realizaci dojde snázeji v případě, že se záležitost objeví mezi prvotními cíli města. A aby to tak bylo, je nejprve nutné sestavit celkový pohled na danou problematiku, tedy projekt popisující předevěším slabiny. Jen díky tomu může pak dojít k jejich zlepšování.

Oblasti, které Benešov nemá dosud úplně "zmáknuté" a chtěl by se jim proto věnovat více, jsou ve strategických dokumentech celkem čtyři – doprava, veřejná zeleň, rodinná politika a zdraví. Město proto také hodlá prosazovat komunální politiku podporující rodinu, jako základní společenskou jednotku. Stranou však nechce odsouvat ani podporu a prevenci zdraví nebo zvyšování zdravotní gramotnosti. "Tyto oblasti vycházejí z demografického stárnutí populace," připomněla Pavla Novotná.

O potřebě takzvaného generelu, tedy detailním celkovém popisu jednotlivých shora uvedených oblastí, se v Benešově mluví řadu let. Jenže stejně tak dlouho se na vznik takových dokumentů nenašly v rozpočtu peníze.

Zatímco generel zaobírající se veřejnou zelení, rodinnou politikou a zdravím je takříkajíc v "nedohlednu," ten pro dopravu už brzy začne vznikat. A to díky dotační podpoře. Tu má město přislíbenu na základě vydání právního aktu z 19. března letošního roku. Předpokládané náklady celého projektu a také jeho maximální uznatelné náklady, jsou vysoké - 6,8 milionu korun.

"Dotace na první klíčovou aktivitu bude městu poskytnuta ve výši pětadevadesáti procent z celkových uznatelných nákladů. V současné době probíhá kontrola poskytovalete dotace k zadávací dokumentaci," potvrdila Pavla Novotná.

Podle tajemnice Městského úřadu v Benešově Magdy Zacharievy město už také vyhlásilo na generel dopravy výběrové řízení na jeho zhotovitele. "Ale také máme požádalo o příspěvek na další tři shora uvedené oblasti," ujistila tajemnice.

Generelem dopravy by se benešovští komunální politici měli začít řídit v polovině roku 2022. Díky tomu by některé záležitosti z něj vyplývající, mohli zařadit už do rozpočtu na rok 2023. Pak by se mohla také například pohnout obyvateli sídlišť kritizovaná situace vzniklá zvyšujícím se počtem aut a úměrně tomu snižujícím se místem pro jejich zaparkování.

Jasné by z dokumentu mělo být napříklat i to, zda bude potřeba rozšířit placené parkovací zóny v ještě širší oblasti centra města. Nebo také to, zda se účinným nástrojem řešení dopravních přestupků znovu nestane odtahová služba.