„Myslíme si, že v dnešní době děti více než látkové závislosti trápí internet, sociální sítě a počítačové hry. Snažili jsme se jim ukázat, že takto se nedá prožít celý život, že existují smysluplnější činnosti. A pokud už tráví čas na internetu, tak aby to bylo bezpečně,“ uvedla Gabriela Škoulová, manažerka prevence kriminality a protidrogové prevence města Benešov.

Dopoledne se na akci vystřídalo přes čtyři sta žáků převážně z druhého stupně benešovských základních škol. „Dorazily také třídy z benešovského středního odborného učiliště, vlašimské praktické školy a třeťáci ze Sázavy,“ doplnila Škoulová. Účastníci postupně procházeli připravená stanoviště, na kterých plnili různé úkoly nebo získávali informace od odborníků.

„Plno bylo u všech stánků, asi největší ohlas měla městská policie, která měla brýle, které když si děti nasadily, viděly jako pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. S nimi si zkusily jezdit na koloběžce mezi kužely, přejít čáru, odemykat zámek. Viděly tak, že pod sebemenším vlivem jakékoliv látky je těžké dělat i základní činnosti, které nám přijdou triviální“ řekla Gabriela Škoulová.

Kriminalisté také varovali školáky před nebezpečím, které na ně číhá na internetu, a poradili jim, jak si mohou zabezpečit sociální sítě.

Fyzicky náročné stanoviště si připravil benešovský Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, na kterém účastníci prolézali lana. Pro změnu relaxační zónu s polštáři a malováním mandal si užily děti díky organizaci Magdaléna, o.p.s., v jejíž režii probíhalo také malování koláče času, na kterém žáci vyznačovali, jakými činnostmi a jak dlouho tráví svůj den. Těm, kteří příliš holdují počítači, se pracovníci Magdalény snažili vysvětlit smysluplnější trávení času. S volnočasovými činnostmi je seznamoval Dům dětí a mládeže Benešov. Jednalo se především o aktivity, které jsou snadno přenosné a děti si je mohou vzít všude s sebou. „Jednou z nich byly i piškvorky, které dnes už některé děti neznají,“ zmínila Škoulová.

Během dne probíhaly na náměstí ukázky taekwonda a streetdance, které si zájemci měli možnost vyzkoušet.

Za splněné úkoly na minimálně čtyřech stanovištích získali školáci odměnu.

Odpoledne potom bylo určeno veřejnosti.

Akci v rámci programu protidrogové prevence pořádalo město Benešov ve spolupráci s Magdalénou, o.p.s.