Právě tam, v domě dětí a mládeže v Poštovní ulici poskytne dobřichovické centrum speciální pedagogickou a psychologickou pomoc a poradenství dětem, rodičům, osobám odpovědným za výchovu i profesionálům v oblasti výchovy a vzdělávání.

Středisko pomáhá dětem a mladým lidem od tří do 26 let. Nabízí ambulantní konzultace a dokonce i osmitýdenní preventivně výchovné pobyty pro chlapce i dívky v Dobřichovicích.

V Benešově získají zájemci, tedy například rodiče žáků s výchovnými problémy, jednorázové konzultace. Odborníci je také seznámí s terapeutickým vedením klienta s poruchou chování. Přidají také individuální výchovné a kariérové rady. Dobřichovičtí odborníci nabízejí dokonce i poradenství a individuální schůzky s rodiči žáků s výchovnými problémy a to případně i přímo v jejich školách. S individuálními konzultacemi mohou počítat nejen učitelé, ale také výchovní poradci, sociální pracovníci či osoby odpovědné za výchovu dítěte.

Služby v DDM jsou bezplatné vždy ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní od 8 do 17 hodin. Je ale nutné na sezení přivést také dítě.