Předešlé vedení Benešova se starostou Jaroslavem Hlavničkou vydalo několik knih. A další připravovalo. Mezi vydané patří Benešov, nejen město v podzámčí z roku 2013, Benešov – příroda (2014) nebo Benešov na přelomu milénia (2015). Dalšími plánovanými tituly pak měly být Benešov - historie a Benešov - sport.

K jejich vydání už ale kvůli známým změnám v čele radnice z ledna 2016 nedošlo. Přesto nezapadly a naděje na jejich vydání, stále existuje. „Na publikaci Benešov – historie tým pořád pracuje, i když s nimi podle jejich názoru město příliš nekomunikuje,“ připomněl Zahradníček při poslední chůzi zastupitelstva.

Druhou publikaci, Benešov – sport, měla pro město připravit obecně prospěšná společnost Posázaví. Ta nedostala podporu v podobě dotace města ve výši 50 korun na obyvatele a rok, ale současně s tím jí byla, jak uvedl na schůzi zastupitelů Zdeněk Zahradníček, práce na knize zadavatelem odňata. „Nevím o tom, že by to někdo rozhodnutím rady Posázaví odňal,“ uvedl k připomínce Zdeňka Zahradníčka starosta Petr Hostek.

Ilustrační foto.
KRÁTCE: Kvůli vodovodní přípojce rozkopou silnice v centru

Ono „odnětí“ se přihodilo nejspíš jaksi samovolně, jako důsledek ukončení spolupráce a odstřižení Posázaví od finanční podpory města. „Posázaví na knihách pracovalo v rámci celkové spolupráce s městem. Ale když s ním město ukončilo spolupráci, skončila i práce na knize,“ vysvětlil externí konzultant Posázaví Václav Pošmurný.

Jak ono „odnětí“ práce na knize pokračovalo, vysvětlil zastupitel Pavel Dvořák. „Vydání knihy přešlo na Kulturní informační centrum,“ řekl s tím, že se kvůli knize také sešel s Jaroslavem Pelíškem. „Zarazilo mě, že bylo panu Pelíškovi vyplaceno už 80 tisíc korun a při tom mi nedokázal říci, za co. Navíc se ptal, kdy mu město proplatí další peníze,“ sdělil Dvořák veřejnosti a připomněl ještě, že zadavateli nebyly dodány podklady, které měl dostat od Posázaví.

Podle Jaroslava Pelíška úzce spolupracujícího s Posázavím, mu ale město zaplatilo pouze 20 tisíc korun za práci, kterou dokladoval a kterou městu také odevzdal.  „Strávil jsem na tom pět měsíců a myslím, že cena dvacet tisíc, na které jsme se s předešlým vedením města domluvili, byla více než solidní,“ řekl Pelíšek a potvrdil, že jeho práce na knize skončila převratem na radnici. „Pak už jsem to neřešil,“ dodal.

Podle místostarostky Nataši Brukové má město stále zájem knihu vydat, což potvrdil i Pavel Dvořák. „Chceme v KIC knihu dokončit. Ale určitě ne s panem Pelíškem. Chtěli bychom dát knihu dokončit někomu, abychom se za ní nemuseli stydět. Nemohu říci, kdy to bude, ale slibuji, že na tom začneme pracovat,“ dodal Dvořák.

Texty, o nichž se Pavel Dvořák nelichotivě vyjádřil při schůzi zastupitelstva, samozřejmě Posázaví městu po ukončení vzájemné spolupráce už nedodalo. „Texty jsou autorským dílem Jarky Tůmové, a protože už jsou kompletně dokončené na celou knihu, vydáváme je alespoň ve Zpravodaji MAS Posázaví,“ připomněl Václav Pošmurný.

Maminky už vědí, jak a čím při krizové situaci pomoci malému dítěti.
Maminky díky semináři vědí, jak pomoci svým dětem