Vytvořit systém trvalého partnerství firem, škol a úřadů práce se zástupci samosprávných krajů, průmyslových odvětví a státu, zastoupený odbornými ministerstvy. To je strategie projektu IQ Auto, jehož cílem je podpora profesní přípravy mládeže na její povolání v průmyslu.
„Původní záměr projektu přiblížit školy firmám, který vznikl v roce 2004, se podařil,“ uvedl Jiří Kotouč, ředitel regionálního vzdělávacího centra (RVC) pro Středočeský kraj a zároveň ředitel ISŠT Benešov, která patří mezi první školy, jež se do projektu zapojila.
V současné době projekt pokračuje na dalších cílech, tentokrát již za tří a půl milionové finanční podpory z Evropských fondů. Vytváří se systém celoživotního učení pedagogů odborných předmětů a odborného výcviku z partnerských škol projektu IQ Auto. Záměrem je také aktualizace školních vzdělávacích programů v těchto školách podle potřeb průmyslu.
„Má–li dojít ke zvýšení úrovně vzdělávání žáků, je třeba, aby si své vědomosti a dovednosti doplnili i jejich učitelé jak teoretického, tak praktického vzdělávání,“ podotýká ředitel s tím, že učitelé získané poznatky pak využívají a zařazují je do tématických plánů.
Podle posledního hodnocení plnění projektu IQ Auto si v celé republice nejlépe stojí Středočeský kraj, stejně úspěšně si vede mezi školami i benešovská ISŠT. „V našem regionu jsme zorganizovali několik seminářů, na kterých byla vyškolena a obdržela certifikát řada učitelů. V současnosti máme podepsáno osm smluv s firmami z Benešova i z okolí a na dalších pěti intenzívně pracujeme. Trvale probíhající inovační změny ve firmách se musí aplikovat do výuky jako výsledek znalostí technických věd a zkušeností z praxe. Například firma Mavel připravila naší škole pracoviště, kde žáci budou v rámci osnov montovat rozvodné skříně pro turbíny,“ uvádí Jiří Kotouč s tím, že bez spolupráce s významnými osobnostmi by ale takový projekt rozhodně nešel realizovat ke splnění vytčeného cíle.
Reakcí jsou uzavřené Dohody o spolupráci mezi Sdružením automobilového průmyslu s ministerstvem práce a sociálních věcí i s ministerstvem školství, podporu má projekt také u hejtmanů samosprávných krajů. „Důležité je, aby mladí lidé získali komplexní vzdělání na našich školách, které jim umožní dále zkvalitňovat nejen vlastní firemní produkci, ale i procesy s vazbou na bezpečnost, odpadkové hospodářství a dopady na životní prostředí. Jsem přesvědčen, že i o tom je tento ojedinělý projekt IQ Auto,“ uvedl hejtman Středočeského kraje Petr Bendl.