Zdroj informací, ale i zábavy a komunikace číslo jedna. Tak vnímá internet stále více žáků a studentů. Průzkum jednoho z telefonních operátorů zjistil, že na něm většina z nich tráví svůj volný čas. Téměř třicet procent z nich jej považuje za hlavní náplň svého volného času.
Pro 71 procent studentů je současně hlavním zdrojem získávání informací. K internetu se připojují většinou doma (95 procent z nich) nebo ve škole (téměř 80 procent) a jsou na něm skoro každý den. Bezmála 80 procent dotázaných se k internetu připojuje dokonce několikrát denně.
„Máme dvě počítačové pracovny. Žáci mají pravidelnou výuku práce na internetu a s počítačem. Zároveň si ji však mohou vybrat jako volitelný předmět nebo kroužek. Internet navíc mají přístupný čtyřiadvacet hodin denně,“ řekl ředitel Základní školy ve Vlašimi Vorlina Ladislav Vondráček s tím, že žáci mají o práci on-line obrovský zájem.
„Starší děti dostávají už samostatné úkoly. Připravujeme jim různá cvičení z angličtiny. Internet se už dávno stal nedílnou součástí výuky a čím dál víc se to rozšiřuje,“ dodal Vondráček.
Bez internetu se neobejdou ani na benešovské základní škole v Dukelské ulici. Žáci tu s ním začínají už ve třetí třídě. Mohou navštěvovat i kroužky. „Máme tu třídy s počítači pro první i druhý stupeň. Jsou využívány ve všech předmětech, ne jen při informatice,“ řekla ředitelka školy Hana Procházková.
Děti navíc mají možnost každý den pod pedagogickým dozorem v odpoledních hodinách po vyučování strávit hodinu na internetu. „Už to provozujeme čtvrtým rokem a děti mají velký zájem. Využívají toho i proto, že dostávají v hodinách domácí úkoly, při nichž si mají vyhledávat různé informace právě na internetu,“ dodala Procházková.
Studenti čas na internetu věnují především chatování a různým komunitním webům nebo vyhledávání nejrůznějších informací. Na chatech nebo komunitních webech tráví často i více než 3 hodiny denně.
V porovnání s ostatními regiony se Středočeši častěji věnují také poslechu hudby či internetového rádia.
Český statistický úřad uskutečnil ve 2.čtvrtletí 2007 celorepublikové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Šetření se zúčastnilo 9907 obyvatel ve věku 16 a více let.
Zaznamenány byly značné rozdíly v používání internetu podle věku a vzdělání. Nejvíce internet využívají studenti - 93 procent studentů jsou uživatelé internetu, osoby ve věku 16-24 let (82 procent) a jednotlivci s vysokoškolským vzděláním (80 procent). S přibývajícím věkem počet uživatelů internetu klesá. 86 procent uživatelů internetu jsou pravidelní uživatelé. To znamená, že používají internet alespoň jednou týdně.